Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

172 resultaten gevonden

 1. Rapport 29 maart 2017

  2017/044 Koninklijke Marechaussee toont bij paspoortcontrole niet aan dat er geen sprake is van discriminatie

  Een Nederlandse man, woonachtig in Spanje, komt vier keer aan met het vliegtuig in Rotterdam. Hij is werkzaam als piloot en vliegt vanuit Nederland verder. Drie keer vraagt de Koninklijke Marechaussee (Kmar) naar zijn paspoort. Andere passagiers uit Schengenlanden met een lichte huidskleur kunnen gewoon doorlopen. De man krijgt geen duidelijk antwoord waarom hij er steeds wordt uitgepikt. Hij klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. De ombudsman vindt dat de Kmar bewijs had moet leveren dat er geen sprake is geweest van discriminatie. Hij doet de aanbeveling om het MTV-proces (Mobiele Toezicht Veiligheid) op het vliegveld aan te passen.
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 17 mei 2017

  Hebt u als woonwagenbewoner een klacht over de gemeente? Wat kunt u doen?

  De Nationale ombudsman ontving verschillende klachten en signalen van woonwagenbewoners over het tekort aan standplaatsen binnen hun gemeente. Woonwagenbewoners hebben een eigen cultuur waarbij het wonen in een woonwagen essentieel is. De ombudsman is vori…
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 17 mei 2017

  Kabinet moet einde maken aan discriminerend standplaatsenbeleid woonwagenbewoners

  Een betrouwbare overheid beschermt de woonwagencultuur met beleid dat voldoende standplaatsen waarborgt. In zijn rapport 'Woonwagenbewoner zoekt standplaats' laat de Nationale ombudsman weten dat het kabinet hierin het voortouw moet nemen en moet zorgen vo…
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 9 december 2011

  Ombudsman: overheid moet zich schrap zetten tegen discriminatie

  Vandaag hebben Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer en het Openbaar Ministerie (OM) hun 'Stop discriminatie' kaart uitgebracht. Deze kaart maakt inzichtelijk wat mensen die te maken krijgen met discriminatie of pestgedrag mogen verwachten van gemeente,…
  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 15 juni 2006

  Nationale ombudsman start onderzoek discriminatie politie Gelderland-Midden

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft vandaag een onderzoek gestart naar mogelijke discriminatie bij bevorderingen binnen politiekorps Gelderland-Midden. Dit naar aanleiding van een klacht van een agent van Marokkaanse afkomst die zich achterg…
  Lees meer
 6. Rapport 9 oktober 2013

  2013/145: Verzoeker ervaart discriminatie door de politie

  Man met donkere huidskleur wordt door wijkagent uit dorp in de buurt van Amsterdam staande gehouden om zijn identiteit te controleren. De reden was dat er in het dorp woninginbraken waren gepleegd waarbij verdachten waren gezien met een donkere huidskleur. De agent zegt dat er in het dorp hooguit 15 mensen met een donkere huidskleur wonen en dat hij die allemaal wel herkent. Na het tonen van zijn ID mag de man doorrijden, maar de agent vraagt nog wel wat hij in het dorp komt doen en hoe hij daar gekomen is. Tien minuten later komt de man de wijkagent weer tegen en moet hij zich opnieuw legitimeren, omdat de agent vergeten is zijn personalia te verifiëren in de politiesystemen. De man voelt zich gediscrimineerd; hij heeft het gevoel dat de politie hem in de gaten houdt vanwege zijn huidskleur. Voor zover er al voldoende gronden waren om de man de eerste keer staande te houden, vindt de ombudsman het in elk geval niet behoorlijk om de man nog een tweede keer staande te houden en naar zijn ID te vragen. De ombudsman vindt dat de politie erop bedacht moet zijn dat bij burgers met een andere huidskleur de indruk kan ontstaan dat de aandacht van de politie in het bijzonder op hen is gericht. Door strak en professioneel politieoptreden kan die indruk zoveel mogelijk worden voorkomen.
  Lees meer
 7. Rapport 29 maart 2017

  2017/046 Politie Landelijke eenheid Driebergen houdt man staande en beledigt en discrimineert hem

  Een man klaagt erover dat twee politieagenten hem staande houden en daarbij beledigen en discrimineren. De agenten doen hem na met machogebaren en zijn Surinaamse accent. De politie geeft de man drie boetes als de situatie escaleert. De Nationale ombudsman vindt dat de man in negatieve zin anders is behandeld op basis van zijn etnische achtergrond. De ombudsman geeft geen oordeel over de rechtmatigheid van de boetes.
  Lees meer
 8. Rapport 6 juli 2012

  2012/109: Vrouwen klagen over prioritering, snelheid en aanpak politie bij 112-melding discriminatie met geweld

  Moeder en dochter van Iraanse afkomst worden op een middag in Assen discriminerend uitgescholden en getrapt door een onbekende jonge man. Ze melden dit via 112 bij de politie Drenthe. De meldkamer noteert dit als een prioriteit 2 melding, binnen een half uur ter plaatse, en niet als een prioriteit 1 melding. De politieman vergeet de aangifte op te nemen en dit gebeurt drie weken later. Nieuwe aanknopingspunten blijven een jaar liggen voordat de politie ze oppakt. De Nationale ombudsman vindt dat de politie Drenthe niet behoorlijk heeft gehandeld. Hij heeft er kennis van genomen dat inmiddels op elk politiebureau een alle taakaccenthouder discriminatie een training heeft gevolgd en binnen de basiseenheden voorlichting geeft. Ook heeft hij er kennis van genomen dat er samenwerking is tussen de beleidsadviseur discriminatie, de discriminatieofficier en het Meldpunt Discriminatie Drenthe. De ombudsman doet de aanbeveling om binnen het korps actief aandacht te besteden aan zijn stop discriminatie kaart.
  Lees meer
 9. Onderzoek 17 mei 2017

  2017/060 Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de overheid voor woonwagenbewoners

  Een betrouwbare overheid beschermt de woonwagencultuur met beleid dat voldoende standplaatsen waarborgt. In zijn rapport 'Woonwagenbewoner zoekt standplaats' laat de Nationale ombudsman weten dat het kabinet hierin het voortouw moet nemen en een einde moet maken aan discriminerend standplaatsenbeleid. Er moet een regie voerend ministerie komen. Niet alle gemeenten zijn zich voldoende bewust van de bijzondere positie van de woonwagencultuur. Zij handelen daardoor niet betrouwbaar in het borgen van die cultuur.
  Lees meer
 10. Column 27 mei 2017

  Woonwagenbewoner zoekt standplaats

  De oma van Marina* huurt van de gemeente al jaren een standplaats voor haar woonwagen. Na een kort ziekbed komt oma te overlijden. Marina erft de woonwagen van oma. Zij wil graag op de standplaats van haar oma wonen. Op het woonwagencentrum woont ook haar…
  Lees meer