Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

28 resultaten gevonden

 1. Rapport 14 maart 2017

  2017/037 Politie Midden-Nederland betreedt terecht woning zonder toestemming van de afwezige bewoner

  Een man krijgt een heupoperatie. Na een maand revalideren keert hij terug naar huis. Bij thuiskomst ziet hij dat de voordeur is vernield met een mededeling van de politie dat hij de sleutels van het nieuwe slot op het politiebureau kan afhalen. De politie laat weten dat buren eerder hun zorgen over zijn afwezigheid hebben geuit. In de woning ligt de vloer vol met afval en glassplinters. De man klaagt bij de Nationale ombudsman dat de politie onrechtmatig zijn woning heeft betreden. De ombudsman vindt dat er voor de politie voldoende feiten en omstandigheden waren om deze beslissing te nemen. De klacht is niet gegrond.
  Lees meer
 2. Rapport 24 april 2017

  2017/056 Was het optreden van de politie proportioneel in een conflict over een hond?

  Een vrouw dient een klacht in over de politie Zeeland-West-Brabant. Zij werd in haar woning aangehouden en een nacht vastgezet in verband met een ruzie over wie de eigenaar is van een geadopteerde hond. De ombudsman neemt contact op met alle betrokkenen en concludeert dat het politieoptreden in dit geval niet in verhouding staat tot wat er is gebeurd. Daarbij vindt hij het niet professioneel van een betrokken politieman om te reageren op een melding van de aanhouding via social media. Hij heeft tenslotte een voorbeeldfunctie.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 15 september 2014

  Politie mist cijfers over hennepacties

  De politie ontbeert betrouwbare cijfers over hennepacties waarbij niets wordt aangetroffen dat duidt op een hennepkwekerij. Dit constateert de Nationale ombudsman na zijn onderzoek naar het binnentreden van de politie op zoek naar hennepkwekerijen.
  Lees meer
 4. Rapport 15 mei 2012

  2012/084: Man klaagt over binnentreden woning door politie zonder machtiging tot binnentreden

  Politie Brabant-Noord zoekt een hennepplantage in een loods. Ze treffen niemand aan en forceren de deur in de hal en gaan een ruimte binnen boven de loods. Daar blijkt zich een woning te bevinden, de woning van verzoeker. Dit was de politie niet bekend. Verzoeker stond niet in het GBA ingeschreven. Verzoeker is met vakantie, zijn huis wordt met toestemming van de officier van justitie doorzocht en er wordt niets aangetroffen. De politie vergoedt de schade niet. De Nationale ombudsman vindt het onder deze omstandigheden niet onbehoorlijk dat de politie zonder machtiging de woning is binnengegaan. Wel vindt hij dat de politie de afwijzing van de schadevergoeding niet voldoende heeft gemotiveerd. Hij doet de aanbeveling alsnog het verzoek te bekijken met inachtneming van o.a. zijn rapporten 2009/135 en 2011/025
  Lees meer
 5. Rapport 26 november 2014

  2014/176 Politie Eenheid Limburg is zonder voldoende aanleiding woning binnengetreden

  Een man huurt een woning van zijn broer. De politie van de Eenheid Limburg krijgt anonieme meldingen dat er een hennepkwekerij is. De politie forceert de deur om de woning binnen te komen. Er blijkt geen hennepkwekerij te zijn. De man vraagt de politie om een schadevergoeding, maar deze wordt afgewezen. De man klaagt erover bij de Nationale ombudsman. Die concludeert na onderzoek dat de meldingen niet concreet genoeg waren voor een vermoeden van overtreding van de Opiumwet. De politie is dus onterecht de woning binnengetreden. De ombudsman heeft de politiechef in overweging gegeven om de beslissing op het verzoek om schadevergoeding te heroverwegen.
  Lees meer
 6. Rapport 3 juni 2014

  2014/054: Politie voldoet aan voorwaarden binnentreden woning i.v.m. vermoeden hennepkwekerij

  Politie doorzoekt een bedrijfsruimte en daarboven gelegen woning wegens het vermoeden van een hennepkwekerij. Er wordt geen hennepkwekerij aangetroffen. De politie wordt vergezeld van een cameraploeg voor het programma 'Overtreders'. Het binnentreden is op televisie uitgezonden. De Nationale ombudsman stelt vast dat er voldaan is aan de minimale vereisten voor het binnentreden. Hij doet momenteel onderzoek naar de criteria voor het binnentreden van panden bij hennepacties. Wel vindt hij het een ernstige schending van de persoonlijke levenssfeer dat dit op tv is geweest en hij houdt de politie hiervoor verantwoordelijk.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 7. Column 1 augustus 2015

  Poolshoogte bij huiselijk geweld

  De bel gaat bij Jan de Groot* en als hij de deur van zijn appartement opent, ziet hij twee politieagenten op zijn stoep staan. Deze agenten zijn door de buren gewaarschuwd en vragen of zij binnen mogen komen om poolshoogte te nemen. Jan weigert dit omdat e…
  Lees meer
 8. Rapport 29 oktober 2014

  2014/150 Politie draait niet op voor schade als gevolg van forceren woning verdachte

  Man die verdacht is van een strafbaar feit klaagt dat een arrestatieteam van de politie Oost-Brabant buitensporig veel schade heeft aangericht bij het binnentreden van zijn woning. De Nationale ombudsman stelt vast dat er voldoende reden was voor de inzet van een arrestatieteam. Verder overweegt hij dat het met geweld binnendringen van een woning een van de standaardprocedures van het arrestatieteam is en dat de rechercheofficier er toestemming voor had gegeven. De schade aan de ruiten, kozijnen en gordijnen kon het arrestatieteam daarom niet worden verweten. Het is daarnaast niet aannemelijk dat het arrestatieteam de schade aan de iPad en iPhone, het bankstel, de steenstrips en het stucwerk heeft veroorzaakt.
  Lees meer
 9. Rapport 22 juli 2013

  2013/091: Verzoekers klagen over onvoldoende vooronderzoek bij woninginval door politie

  Een man en vrouw uit Rotterdam klagen bij de Nationale ombudsman over de inval in hun woning door de politie op basis van onvoldoende vooronderzoek. Ook vinden ze het binnenvallen van hun woning onterecht. De politie was op zoek naar een groep skimmers en viel het pand binnen dat uit meerdere woningen bestaat. In de machtiging van de Officier van Justitie stond duidelijk vermeld dat de woning op de derde verdieping als eerste moest worden binnengevallen. Tijdens de actie werden alle woningen tegelijkertijd betreden. De Nationale ombudsman vindt dat het vooronderzoek door de politie gedegen is geweest. Onduidelijk blijft echter waarom de politie niet eerst de derde verdieping van het huis heeft onderzocht. Daarom is binnentreden van een woning op een andere verdieping in strijd met het huisrecht.
  Lees meer
 10. Rapport 8 november 2013

  2013/166: Politie treed woning binnen ivm melding aanwezigheid hennepkwekerij

  Politie krijgt een tip van een CIE-informant dat in woning van verzoeker in Hoek van Holland een hennepkwekerij is. Politie laat een warmtemeting verrichten door een gemeenteambtenaar. Deze constateert een warmtevlek op de buitenmuur. Vervolgens doet de politie samen met een medewerker van het energiebedrijf een onderzoek in de woning maar zij treffen niets aan wat duidt op een hennepkwekerij. De Nationale ombudsman concludeert dat een tip van een als betrouwbaar aangemerkte CIE-informant in combinatie met een afwijkend warmtebeeld volgens vaste jurisprudentie voldoende reden is voor een onderzoek in een woning. Wel valt het hem op dat het vaker voorkomt dat er ondanks positieve warmtemetingen toch geen hennepkwekerij wordt aangetroffen. Hij doet de politie de aanbeveling de betrouwbaarheid van de informant te heroverwegen.
  Lees meer