Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

971 resultaten gevonden

 1. Rapport 18 april 2017

  2017/053 Gemeente Simpelveld maakt geen duidelijke afspraken bij informele aanpak van bezwaarschrift

  Een vrouw dient namens een cliënt een bezwaarschrift in op de aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente stelt een second opinion voor als de vrouw het bezwaar intrekt. De vrouw trekt het bezwaar niet in omdat ze mogelijk nog proceskostenvergoeding wil vragen. De gehandicaptenkaart wordt afgegeven maar de gemeente weigert een beslissing op het bezwaar te nemen omdat het op informele wijze is afgehandeld. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente alsnog een beslissing op het bezwaar had moeten nemen. De gemeente trekt alsnog het bezwaar in en vergoedt de proceskosten. De ombudsman vraagt de gemeente om voortaan duidelijke afspraken te maken bij een informele aanpak.
  Lees meer
 2. Rapport 12 juli 2016

  2016/061 Openbaar lichaam Bonaire (OLB) reageert niet op verzoek om handhaving en bezwaarschrift en informeert niet over stand van zaken procedure

  De bewoners/eigenaren van een appartementencomplex op Bonaire klagen over het uitblijven van een beslissing van het openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Zij hebben hier namelijk een verzoek tot handhaving tegen geluidsoverlast door een nabij gelegen openluchtbioscoop ingediend. Daarnaast hebben zij ook een bezwaarschrift ingediend tegen de vestigings-, bouw-, bioscoop- en snackvergunningen van de bewuste bioscoop. De Nationale ombudsman vindt dat de bewoners buitensporig lang moeten wachten op een besluit en tijdens deze wachttijd niet goed geïnformeerd werden. De klachten zijn daarmee gegrond.
  Lees meer
 3. Rapport 5 februari 2015

  2015/017 Belastingdienst blijft invorderen ondanks gehonoreerd bezwaarschrift

  Vrouw maakt bezwaar tegen toekenning toeslag bij de Belastingdienst. Haar bezwaar wordt na een jaar wordt gehonoreerd, ze hoeft niets terug te betalen. Toch gaat de Belastingdienst terugvorderen. Het lukt de Belastingdienst niet om de terugvordering stop te zetten. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst ook veel te lang heeft gedaan over de behandeling van het bezwaar. Invordering is nu stopgezet, de Belastingdienst ontvangt de vrouw voor een gesprek.
  Lees meer
 4. Rapport 9 december 2014

  2014/202 Belastingdienst/Toeslagen beslist na 23 maanden pas op bezwaarschrift over toestaan persoonlijke betalingsregeling

  Een man dient bij de Belastingdienst/Toeslagen een bezwaarschrift in tegen de afwijzing van zijn verzoek om een persoonlijke betalingsregeling voor de belastingschuld die hij moet terugbetalen. Hij hoort niets, ook niet als de rechter de Belastingdienst/Toeslagen opdraagt om binnen twee weken een beslissing te nemen en dat er een dwangsom van maximaal € 15.000 volgt als dit niet gebeurt. De man hoort niets ondanks zijn aandringen op een beslissing . Pas na inschakeling van de Nationale ombudsman krijgt de man een beslissing te horen op het bezwaarschrift. De Belastingdienst/Toeslagen verrekent wel de hele dwangsom, die ze moet betalen met de schuld. De totale afwikkeling van het bezwaar heeft 23 maanden geduurd en dat is veel te lang.
  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 9 augustus 2017

  Stopt de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag tijdens een controle? Dit kunt u doen:

  De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat burgers bij een controle door de Belastingdienst/Toeslagen hun rechten en plichten goed kennen. Daarom hier op een rij wat u kunt doen en moet weten als de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag stopt tijdens…
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 18 april 2017

  Afwijzing dubbele kinderbijslag ook schriftelijk toelichten

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet een afwijzing voor dubbele kinderbijslag beter motiveren. Dat zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid,…
  Lees meer
 7. Rapport 24 mei 2013

  2013/057: Advocaat klaagt dat College B&W vraagt om machtigingen voor indienen bezwaarschrift

  Advocaat maakt namens 56 cliënten bezwaar tegen het raadsbesluit van de gemeente Halderberge over de openstelling van winkels op zondagen. De gemeente vraagt hem om machtigingen van de cliënten te overleggen omdat vijf van hen hebben aangegeven geen bezwaar te willen maken. Als de advocaat dat weigert benadert de gemeente de bezwaarmakers rechtstreeks met de vraag of zij de advocaat hebben gemachtigd. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente daar buiten had moeten blijven omdat dit om de relatie tussen de advocaat en zijn cliënten gaat.
  Lees meer
 8. Rapport 11 april 2011

  2011/106: Klacht over behandeling bezwaarschrift en klacht door gemeente Leiden

  B&W van Leiden geven bijstandsgerechtigde een waarschuwing omdat hij de inkomstenverklaring te laat heeft ingeleverd. Hij dient daarover een klacht in bij de gemeentelijke Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften. De Nationale ombudsman vindt dat de Commissie de man had moeten horen en dat de voorzitter van de Commissie niet zelf de klacht over de Commissie had moeten behandelen. Verder vindt hij het niet correct dat de voorzitter van de Commissie in de klachtenprocedure heeft opgemerkt dat de opmerkingen van verzoeker niet tot een ander advies over het bezwaar zouden hebben geleid.
  Lees meer
 9. Rapport 20 maart 2017

  2017/038 Gemeente Voorschoten laat zieke man te lang in onzekerheid over behandeling bezwaar

  Een vrouw dient een klacht in over de gemeente Voorschoten. Haar zieke vader heeft een bezwaar ingediend tegen zijn indicatie voor huishoudelijke hulp. De gemeente laat hem te lang wachten op een besluit over dit bezwaar. Ook heeft de gemeente haar vader nooit tussentijds geïnformeerd over de behandeling van zijn bezwaarschrift. De ombudsman acht na onderzoek zijn klacht gegrond. Hij beveelt het college aan in een persoonlijk gesprek met de zieke vader excuses aan te bieden over de gang van zaken.
  Lees meer
 10. Rapport 15 juni 2011

  2011/176: Man uit Brussel klaagt dat hoorzitting over bezwaarschrift in Diemen wordt gehouden

  88-jarige Nederlander woont al jaren in Brussel en maakt bezwaar tegen de definitieve jaarafrekening 2006 en 2007 van het CVZ dat hij nog duizenden euro's aan bijdrage Zorgverzekeringswet bijbetalen. Het CVZ biedt hem uitsluitend de mogelijkheid om in Diemen te worden gehoord, maar de man is weinig mobiel en wil graag telefonisch worden gehoord. De Nationale ombudsman vindt dat het CVZ voorbijgaat aan de hoorplicht door uitsluitend een hoorzitting in persoon aan te bieden, dat is voor veel belanghebbenden die buiten Nederland wonen geen reële mogelijkheid. Ook vindt hij dat de informatieverstrekking over de hoorplicht en de ontvangstbevestiging te kort is geschoten. Hij doet de aanbeveling om de mogelijkheid te bieden telefonisch te worden gehoord en in de ontvangstbevestiging duidelijk te zijn over welk bezwaar het gaat en over de hoorplicht.
  Lees meer