Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

2 resultaten gevonden

 1. Rapport 20 maart 2017

  2017/039 SVB wijzigt pensioenoverzicht zonder ontvanger te attenderen op verschil met eerder overzicht

  Een vrouw klaagt over de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Medewerkers van de SVB hebben de mogelijkheid om reeds vastgestelde verzekeringstijdsvakken voor de opbouw van de AOW te wijzigen zonder de betrokkene daarover duidelijk te informeren. Dit is in haar geval ook gebeurd. De Nationale ombudsman acht deze klacht gegrond. De SVB laat weten de werkinstructie aan te passen voor medewerkers. Bij een nieuw pensioenoverzicht zal de ontvanger expliciet worden geattendeerd op eventuele wijzingen ten opzichte van het vorige overzicht. De ombudsman neemt met instemming kennis van deze wijziging.
  Lees meer
 2. Rapport 7 april 2011

  2011/104: Vrouw klaagt over huisbezoek en fraudeonderzoek SVB zonder haar aanwezigheid

  Een echtpaar waarvan de man in een AWBZ-instelling verblijft ontvangt AOW. Een neef van de vrouw ontvangt ook AOW. De afdeling fraude van de SVB denkt aanwijzingen te hebben dat de neef te veel AOW ontvangt omdat hij met de vrouw zou samenwonen. Bij een onverwacht huisbezoek aan het huis van de vrouw treft de SVB tweemaal de neef wel aan en de vrouw niet. De inspecteur stelt de neef vragen over de persoonlijke situatie van hemzelf en zijn nicht. De vrouw klaagt bij de SVB over dit huisbezoek. De Nationale ombudsman vindt dat de SVB de vrouw ten onrechte niet op de hoogte heeft gesteld van de werkelijke reden van het huisbezoek. Daarnaast heeft de SVB het huisrecht van de vrouw geschonden.
  Lees meer