Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6640 resultaten gevonden

 1. Rapport 16 augustus 2016

  Brief: Politie weigert terecht aangifte op te nemen

  Een man krijgt een boete voor het rijden door rood licht. Hij gaat in beroep bij de officier van justitie omdat hij zeker weet dat hij niet door rood heeft gereden. Maar hij wil ook aangifte doen tegen de politieambtenaar die de boete heeft uitgeschreven, want volgens de man probeerde de politieman hem te naaien en wilde hij stoer doen naar zijn collega. De ombudsman vindt het in dit geval terecht dat de politie (nog) geen aangifte heeft opgenomen. Wat de man aanvoert is nog niet heel concreet. Verder kan hij zijn bezwaren tegen de boete aan de officier van justitie en later aan de rechter voorleggen. Als in die procedure duidelijk wordt dat de agent heeft gelogen, dan kan hij altijd nog aangifte doen. Als hij nu al aangifte doet, opent dat weer een mogelijkheid voor de betrokken politieambtenaar om een aangifte tegen de man te doen van een valse aangifte. De ombudsman vindt dit een onwenselijk scenario. (Dossiernummer: 2016.23869)
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 2. Rapport 16 augustus 2016

  2016/076 Politie Oost-Nederland handelt rechtmatig en behoorlijk door woning binnen te treden met machtiging

  De politie valt een woning binnen op zoek naar een neef van de bewoners. De man staat op dat adres ingeschreven en heeft meerdere niet betaalde verkeersboetes. Alleen de bewoonster en tweeminderjarige kinderen zijn thuis. De man wordt niet gevonden. De bewoners klagen over het betreden van de woning en dat daarbij de voordeur is beschadigd. Ook klagen ze over de manier waarop de bewoonster is bejegend. De Nationale ombudsman vindt dat de politie niet verkeerd heeft gehandeld. Er is een machtiging tot binnentreden afgegeven. Maar de vrouw deed de deur niet open. De ombudsman vindt het heel redelijk dat de politie uit coulance aanbiedt om de helft van de schade aan de voordeur te vergoeden.
  Lees meer
 3. Rapport 10 augustus 2016

  2016/073 Politie komt terecht tot negatief advies bij betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (BGO)

  Een vrouw is gedetacheerd bij een gemeenschappelijke meldkamer van een veiligheidsregio. De vrouw krijgt een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (BGO) omdat de meldkamer in hetzelfde pand als de politie zit. De uitkomst van het onderzoek blijkt negatief en er vindt een huisbezoek bij haar plaats. De uitkomst blijft ook daarna negatief. De vrouw klaagt over de wijze waarop het BGO is uitgevoerd en over de uitkomst ervan. De Nationale ombudsman vindt de vragen op het aanmeldingsformulier voor het onderzoek onduidelijk en niet voldoende toegelicht. Maar omdat de vrouw meerdere malen in contact is gekomen met de politie, vindt de hij de negatieve uitkomst van het onderzoek begrijpelijk.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 4. Rapport 9 augustus 2016

  2016/070 BsGW Limburg wijst onterecht verzoek om kwijtschelding aanslag gemeentelijke heffingen af

  Een vrouw vraagt om kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke heffingen bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Limburg. Het verzoek wordt afgewezen omdat de vrouw twee auto's op haar naam heeft staan bij de RDW. Maar háár auto is geschorst bij de RDW en de andere auto is in bruikleen en geen bezit. De Nationale ombudsman vindt dat BsGW voor de berekening van het vermogen de waarde per auto had moeten onderzoeken en moeten bepalen welke auto onder de vrijstelling valt. Ook had BsGW dan moeten zien of de andere auto een waarde lager dan de aanslag had. Hij beveelt BsGW aan het verzoek om kwijtschelding te heroverwegen.
  Lees meer
 5. Rapport 9 augustus 2016

  2016/072 Gemeente Veldhoven moet duidelijk en gemotiveerd aangeven waarop kapbeslissing is gebaseerd

  Een man heeft een deel van het jaar geen zonlicht in zijn tuin door bomen die op een geluidswal staan achter zijn tuin. Hij schrijft de gemeente Veldhoven een aantal keren over de overlast en vraagt tevergeefs om de bomen te rooien of te snoeien. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente eerder had moeten aangeven dat ze haar beslissing baseert op het bomenbeleid. en niet op vermindering van de overlast. De gemeente erkent tijdens het onderzoek dat zij anders had moeten handelen.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 6. Rapport 9 augustus 2016

  2016/071 RDW moet beter samenwerken met politie en luisteren naar echtpaar in zaak gestolen motoren

  Een echtpaar krijgt een brief van de RDW dat hun motoren niet verzekerd zijn en hen een boete kan worden opgelegd. Maar de motoren zijn gestolen. Via de politie in Nederland kom het paar bij de RDW. maar hier worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ze dienen een klacht in over de handelswijze en klachtafhandeling door de RDW. De Nationale ombudsman vindt dat de RDW beter had kunnen samenwerken met de politie en ook beter had kunnen luisteren naar het echtpaar in de klachtafhandeling.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 7. Rapport 21 juli 2016

  2016/069 Afgifte noodpaspoort voor Indonesië

  Nederlandse man woont in Duitsland en wil op vakantie naar Indonesië. Een paar dagen vóór zijn vertrek komt hij er achter dat zijn paspoort niet lang genoeg geldig is om een vakantiereis te maken. Het Nederlandse consulaat in Düsseldorf controleert en geeft hem toestemming voor een noodpaspoort. Maar bij het vliegtuig blijkt dat Indonesië geen nooddocumenten voor vakantie accepteert. De Nationale ombudsman doet de ambassades en consulaten de aanbeveling om ook altijd de aanvullingen en uitzonderingen van de lijsten voor noodpaspoorten te raadplegen. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de gemaakte kosten vergoedt.
  Lees meer
 8. Rapport 19 juli 2016

  2016/068 Eens een verpleegkundige, altijd een verpleegkundige?

  Verpleegkundige met BIG-registratie verhuist in 2012 naar Hongarije. Ze schrijft zich uit bij de gemeente en geeft haar nieuwe adres in Hongarije door aan de gemeente. In 2013 stuurt het CIBG verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen een brief over herregistratie per 1 januari 2014. De brief bereikt haar niet. In 2015 keert zij terug naar Nederland en dan blijkt haar herregistratie verlopen. De Nationale ombudsman vindt het CIBG er alles aan heeft gedaan om de zorgverleners in het buitenland te bereiken. Hij merkt op dat van een professional mag worden verwacht dat hij zich op de hoogte houdt van de ontwikkelingen die op zijn/haar beroep met zich meebrengt.
  Lees meer
 9. Rapport 19 juli 2016

  2016/066 Geen vervolging, geen sepot

  Vrouw wordt in 2002 verdacht van valsheid in geschrifte en twee dagen in voorlopige hechtenis gesteld. Zij is verder niet vervolgd. Zij heeft nooit een sepotbericht van het Openbaar Ministerie ontvangen. De Nationale ombudsman vindt dat het aannemelijk was geweest als het OM deze zaak als beleiddssepot had geregistreerd. Hij doet de aanbeveling om uit coulance de vrouw de schade van de inverzekeringstelling te vergoeden.
  Lees meer
 10. Rapport 19 juli 2016

  2016/067 Politie zet man ten onrechte vast op politiebureau

  Beveiliging van de Tweede kamer belt de politie omdat een man weigert het gebouw te verlaten. Op grond van hulpverlening heeft de politie de man meegenomen naar het politie-bureau, hem laten onderzoeken door een GGZ-medewerker en hem daarna nog enkele uren vastgehouden in een ophoudkamer. De ombudsman vindt dat de politie de man onterecht van zijn vrijheid heeft beroofd omdat er geen sprake was van een acuut en direct gevaar voor hemzelf of voor anderen. Hij doet de aanbeveling om de man (deels) financieel tegemoet te komen.
  Lees meer