Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6629 resultaten gevonden

 1. Rapport 18 juli 2016

  2016/064 Politie moet proces-verbaal opmaken na eenzijdig zwaar ongeval

  Motorrijder rijdt buiten de bebouwde kom door een strook modder, slipt en botst tegen een boom. Hij heeft drie gebroken ruggenwervels, gebroken ribben en gekneusde organen. De politie maakt die dag foto´s van de weg en de bevindingen naar het ongeval worden vastgelegd in een mutatie en niet in een proces-verbaal. De politie weigert om een volledig proces-verbaal op te maken en volstaat met ene mutatie. De Nationale ombudsman vindt dat wanneer een verkeersslachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen waardoor hij langdurig moet revalideren of blijvend letsel overhoudt, de politie een proces-verbaal moet opmaken.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 2. Rapport 18 juli 2016

  2016/063 Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag

  Man sluit een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst waardoor hij minder naheffing moet betalen. Toch ontvangt stuurt de Belastingdienst hem direct een aanmaning. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst de man had moeten informeren en hem een termijn had moeten gunnen om het openstaande bedrag te betalen. De Belastingdienst heeft wel op toereikende wijze informatie verstrekt over de verschuldigdheid van de invorderingsrente bij betalen na de laatste vervaldag. De ombudsman doet de aanbeveling de dwangbevelkosten terug te draaien.
  Lees meer
 3. Rapport 13 juli 2016

  2016/062 Gemeente Doetinchem stort geïnde belastingen niet volledig terug

  Een vrouw betaalt ten onrechte de gemeentelijke belastingen voor haar ex-echtgenoot via een dertig jaar oude machtiging. De gekoppelde rekening staat na de scheiding op naam van de vrouw. De gemeente Doetinchem is echter niet bereid het volledige bedrag terug te storten. De Nationale ombudsman vindt dat dat de gemeente niet alle aspecten heeft betrokken bij haar belangenafweging. Ook kan de onterecht geïnde belasting alsnog bij de ex-echtgenoot gevorderd worden. De klacht is gegrond. De ombudsman beveelt de gemeente aan het volledige bedrag aan geïnde belasting terug te storten.
  Lees meer
 4. Rapport 12 juli 2016

  2016/061 Openbaar lichaam Bonaire (OLB) reageert niet op verzoek om handhaving en bezwaarschrift en informeert niet over stand van zaken procedure

  De bewoners/eigenaren van een appartementencomplex op Bonaire klagen over het uitblijven van een beslissing van het openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Zij hebben hier namelijk een verzoek tot handhaving tegen geluidsoverlast door een nabij gelegen openluchtbioscoop ingediend. Daarnaast hebben zij ook een bezwaarschrift ingediend tegen de vestigings-, bouw-, bioscoop- en snackvergunningen van de bewuste bioscoop. De Nationale ombudsman vindt dat de bewoners buitensporig lang moeten wachten op een besluit en tijdens deze wachttijd niet goed geïnformeerd werden. De klachten zijn daarmee gegrond.
  Lees meer
 5. Rapport 4 juli 2016

  2016/058 OM verzuimt om BZK tijdig op de hoogte te stellen van opheffing paspoortsignalering

  Een man zit in uitleveringsdetentie in Nederland in verband met een uitleveringsverzoek van de VS. De detentie wordt geschorst onder voorwaarde dat hij zijn reisdocumenten inlevert. De advocaat van de man klaagt erover dat het OM zijn personalia, zonder wettelijke basis, laat opnemen in het Paspoortregister. Ook is de man hier niet over geïnformeerd. Daarnaast heeft verwijdering van zijn personalia uit het register lang geduurd. Ook het Nederlandse paspoort wordt bij de man opgehaald door de politie. Deze klacht mist feitelijke grondslag en is gegrond. Voor de paspoortsignalering is wel degelijk een wettelijke basis. De klacht over dat de man niet is geïnformeerd over de paspoortsignalering is, gezien de ernst van de verdenking, ongegrond. De klacht dat het OM niet voortvarend genoeg heeft gehandeld is gegrond.
  Lees meer
 6. Rapport 4 juli 2016

  2016/059 UWV dient proces van beoordeling schadeclaim zorgvuldig te laten verlopen

  Een vrouw dient een klacht in bij het UWV over de verzekeringsarts en vraagt om schadevergoeding. De klacht is afgehandeld, maar ze klaagt erover bij de Nationale ombudsman dat ze na tien maanden nog geen reactie heeft ontvangen op de schadeclaim. Het UWV laat de ombudsman weten dat de schadeclaim nooit is ontvangen en zegt zorg te dragen voor een snelle afhandeling. De ombudsman stelt een onderzoek in als er na vijf maanden nog geen reactie is van het UWV. De afhandeling van het verzoek is neergelegd bij een verzekeringsmaatschappij. De ombudsman vindt dat er altijd een eigen verantwoordelijkheid ligt in het contact met de burger. Hij beveelt het UWV aan om zelf de regie te houden als een verzoek om schadevergoeding wordt overgedragen aan een externe partij. De klacht is gegrond.
  Lees meer
 7. Rapport 23 juni 2016

  2016/057 Gemeente Opsterland handelt onfatsoenlijk door zonder noodzaak e-mails van burger intern door te sturen

  Een vrouw met bijstandsuitkering wordt door een werkregisseur van de gemeente aanbevolen voor een functie. Als ze wordt afgewezen stuurt ze hem enkele emotionele e-mails. Ze krijgt hier spijt van. De werkregisseur zegt dat hij e-mails vertrouwelijk behandelt, maar stuurt ze door naar meerdere medewerkers van de gemeente. De vrouw klaagt erover dat hij zich niet houdt aan de belofte en dat de gemeente onvoldoende motiveert dat er geen sprake is van privacyschending. Ook klaagt ze erover dat de dienstverlening zonder goede reden is stopgezet. De Nationale ombudsman vindt het niet fatsoenlijk dat de e-mails zonder duidelijk doel en noodzaak zijn doorgestuurd. Over het stopzetten van de dienstverlening geeft de ombudsman geen oordeel. Hier ontbreekt het aan een heldere motivering van het besluit.
  Lees meer
 8. Rapport 23 juni 2016

  2016/056 Dienst Justis handelt voldoende voortvarend bij behandeling gratieverzoek

  Een vrouw met Nederlandse nationaliteit, woonachtig in Turkije, bezoekt familie in Nederland en wordt aangehouden op Schiphol. Ze heeft namelijk een taakstraf niet volledig uitgevoerd. Deze taakstraf is inmiddels omgezet in vervangende hechtenis. De vrouw dient een gratieverzoek in bij Dienst Justis. Ze klaagt er over dat het gratieverzoek niet voldoende voortvarend is behandeld. De Nationale ombudsman vindt dat er vanwege de ondernomen acties geen grond bestaat voor deze klacht. Hij geeft de staatssecretaris in overweging om in de toelichting bij het gratieformulier de gemiddelde behandelingsduur te vermelden en dat betrokkene een verzoek kan doen om aan het gratieverzoek opschortende/schorsende werking te verlenen.
  Lees meer
 9. Rapport 16 juni 2016

  2016/049 Defensie begeleidt veteraan onvoldoende na ziekmelding

  Defensie heeft een veteraan onvoldoende begeleid na zijn ziekmelding. Hij heeft geen arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend gekregen en is ook niet in het kader van zijn re-integratie begeleid. Hierdoor is hij in grote problemen beland. Veteranenombudsman Reinier van Zutphen vindt de klachten van de veteraan gegrond. De minister heeft een bijzondere zorgplicht voor veteranen die als gevolg van hun inzet zorg nodig hebben. Hierin is Defensie tekort geschoten. Hij doet de minister van Defensie de aanbeveling met de veteraan in gesprek te gaan om te kijken hoe het vertrouwen kan worden hersteld.
  Lees meer
 10. Rapport 16 juni 2016

  2016/055 Menzis Zorgkantoor moet procedure voor innen van vordering zorgvuldig voorbereiden

  Menzis Zorgkantoor stuurt via een incassobureau een man zonder nadere aankondiging een vordering van ruim € 20.000,-. De man laat weten dat hij hier niet verantwoordelijk voor is. De vordering wordt ingetrokken, maar de man klaagt erover dat er niet is uitgezocht of hij betalingsplichtig is. Ook is er geen persoonlijk contact met hem opgenomen en excuses aangeboden. De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor een beslissing om een bedrag terug te vorderen zorgvuldig moet voorbereiden. De confrontatie met een onjuiste vordering had dan voorkomen kunnen worden. In deze situatie had het ook passend geweest om excuses aan te bieden.
  Lees meer