Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6635 resultaten gevonden

 1. Rapport 16 augustus 2016

  Brief: Politie weigert terecht aangifte op te nemen

  Een man krijgt een boete voor het rijden door rood licht. Hij gaat in beroep bij de officier van justitie omdat hij zeker weet dat hij niet door rood heeft gereden. Maar hij wil ook aangifte doen tegen de politieambtenaar die de boete heeft uitgeschreven, want volgens de man probeerde de politieman hem te naaien en wilde hij stoer doen naar zijn collega. De ombudsman vindt het in dit geval terecht dat de politie (nog) geen aangifte heeft opgenomen. Wat de man aanvoert is nog niet heel concreet. Verder kan hij zijn bezwaren tegen de boete aan de officier van justitie en later aan de rechter voorleggen. Als in die procedure duidelijk wordt dat de agent heeft gelogen, dan kan hij altijd nog aangifte doen. Als hij nu al aangifte doet, opent dat weer een mogelijkheid voor de betrokken politieambtenaar om een aangifte tegen de man te doen van een valse aangifte. De ombudsman vindt dit een onwenselijk scenario. (Dossiernummer: 2016.23869)
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 2. Rapport 21 juli 2016

  2016/069 Afgifte noodpaspoort voor Indonesië

  Nederlandse man woont in Duitsland en wil op vakantie naar Indonesië. Een paar dagen vóór zijn vertrek komt hij er achter dat zijn paspoort niet lang genoeg geldig is om een vakantiereis te maken. Het Nederlandse consulaat in Düsseldorf controleert en geeft hem toestemming voor een noodpaspoort. Maar bij het vliegtuig blijkt dat Indonesië geen nooddocumenten voor vakantie accepteert. De Nationale ombudsman doet de ambassades en consulaten de aanbeveling om ook altijd de aanvullingen en uitzonderingen van de lijsten voor noodpaspoorten te raadplegen. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de gemaakte kosten vergoedt.
  Lees meer
 3. Rapport 19 juli 2016

  2016/068 Eens een verpleegkundige, altijd een verpleegkundige?

  Verpleegkundige met BIG-registratie verhuist in 2012 naar Hongarije. Ze schrijft zich uit bij de gemeente en geeft haar nieuwe adres in Hongarije door aan de gemeente. In 2013 stuurt het CIBG verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen een brief over herregistratie per 1 januari 2014. De brief bereikt haar niet. In 2015 keert zij terug naar Nederland en dan blijkt haar herregistratie verlopen. De Nationale ombudsman vindt het CIBG er alles aan heeft gedaan om de zorgverleners in het buitenland te bereiken. Hij merkt op dat van een professional mag worden verwacht dat hij zich op de hoogte houdt van de ontwikkelingen die op zijn/haar beroep met zich meebrengt.
  Lees meer
 4. Rapport 19 juli 2016

  2016/066 Geen vervolging, geen sepot

  Vrouw wordt in 2002 verdacht van valsheid in geschrifte en twee dagen in voorlopige hechtenis gesteld. Zij is verder niet vervolgd. Zij heeft nooit een sepotbericht van het Openbaar Ministerie ontvangen. De Nationale ombudsman vindt dat het aannemelijk was geweest als het OM deze zaak als beleiddssepot had geregistreerd. Hij doet de aanbeveling om uit coulance de vrouw de schade van de inverzekeringstelling te vergoeden.
  Lees meer
 5. Rapport 19 juli 2016

  2016/067 Politie zet man ten onrechte vast op politiebureau

  Beveiliging van de Tweede kamer belt de politie omdat een man weigert het gebouw te verlaten. Op grond van hulpverlening heeft de politie de man meegenomen naar het politie-bureau, hem laten onderzoeken door een GGZ-medewerker en hem daarna nog enkele uren vastgehouden in een ophoudkamer. De ombudsman vindt dat de politie de man onterecht van zijn vrijheid heeft beroofd omdat er geen sprake was van een acuut en direct gevaar voor hemzelf of voor anderen. Hij doet de aanbeveling om de man (deels) financieel tegemoet te komen.
  Lees meer
 6. Rapport 18 juli 2016

  2016/065 Politie hoeft geen identiteitsbewijs te vorderen bij voldoende informatie voor zorgmelding

  Drie politieambtenaren lopen in de binnenstad van Amsterdam. Uit een huis horen zij aanhoudend geschreeuw en zij nemen poolshoogte in de woning. De politie vordert het identiteitsbewijs van verzoekster en haar meerderjarige dochter om vanwege de woonomstandigheden een zorgmelding te maken. De moeder wordt aangehouden omdat ze de politie hindert terwijl de dochter weigert haar identiteitsbewijs te laten zien. De Nationale ombudsman vindt dat politie voldoende informatie had om achteraf een zorgmelding te doen. Omdat de aanhouding niet rechtmatig was, waren het vorderen van het identiteitsbewijs niet nodig evenals het toegepaste geweld en het gebruik van handboeien.
  Lees meer
 7. Rapport 18 juli 2016

  2016/064 Politie moet proces-verbaal opmaken na eenzijdig zwaar ongeval

  Motorrijder rijdt buiten de bebouwde kom door een strook modder, slipt en botst tegen een boom. Hij heeft drie gebroken ruggenwervels, gebroken ribben en gekneusde organen. De politie maakt die dag foto´s van de weg en de bevindingen naar het ongeval worden vastgelegd in een mutatie en niet in een proces-verbaal. De politie weigert om een volledig proces-verbaal op te maken en volstaat met ene mutatie. De Nationale ombudsman vindt dat wanneer een verkeersslachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen waardoor hij langdurig moet revalideren of blijvend letsel overhoudt, de politie een proces-verbaal moet opmaken.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 8. Rapport 18 juli 2016

  2016/063 Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag

  Man sluit een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst waardoor hij minder naheffing moet betalen. Toch ontvangt stuurt de Belastingdienst hem direct een aanmaning. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst de man had moeten informeren en hem een termijn had moeten gunnen om het openstaande bedrag te betalen. De Belastingdienst heeft wel op toereikende wijze informatie verstrekt over de verschuldigdheid van de invorderingsrente bij betalen na de laatste vervaldag. De ombudsman doet de aanbeveling de dwangbevelkosten terug te draaien.
  Lees meer
 9. Rapport 13 juli 2016

  2016/062 Gemeente Doetinchem stort geïnde belastingen niet volledig terug

  Een vrouw betaalt ten onrechte de gemeentelijke belastingen voor haar ex-echtgenoot via een dertig jaar oude machtiging. De gekoppelde rekening staat na de scheiding op naam van de vrouw. De gemeente Doetinchem is echter niet bereid het volledige bedrag terug te storten. De Nationale ombudsman vindt dat dat de gemeente niet alle aspecten heeft betrokken bij haar belangenafweging. Ook kan de onterecht geïnde belasting alsnog bij de ex-echtgenoot gevorderd worden. De klacht is gegrond. De ombudsman beveelt de gemeente aan het volledige bedrag aan geïnde belasting terug te storten.
  Lees meer
 10. Rapport 12 juli 2016

  2016/061 Openbaar lichaam Bonaire (OLB) reageert niet op verzoek om handhaving en bezwaarschrift en informeert niet over stand van zaken procedure

  De bewoners/eigenaren van een appartementencomplex op Bonaire klagen over het uitblijven van een beslissing van het openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Zij hebben hier namelijk een verzoek tot handhaving tegen geluidsoverlast door een nabij gelegen openluchtbioscoop ingediend. Daarnaast hebben zij ook een bezwaarschrift ingediend tegen de vestigings-, bouw-, bioscoop- en snackvergunningen van de bewuste bioscoop. De Nationale ombudsman vindt dat de bewoners buitensporig lang moeten wachten op een besluit en tijdens deze wachttijd niet goed geïnformeerd werden. De klachten zijn daarmee gegrond.
  Lees meer