Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6649 resultaten gevonden

 1. Rapport 19 september 2016

  Verbeterpunten voor CBR bij behandeling van klachten over examinatoren

  Regelmatig ontvangt de Nationale ombudsman klachten over het gedrag van rijexaminatoren tijdens een rijexamen. Denk aan examinatoren die te laat komen, de persoon die examen doet uit zijn concentratie halen door bepaald gedrag of niet respectvol zijn.

  Lees meer
 2. Rapport 12 september 2016

  2016/086 Belastingdienst/Toeslagen moet maatwerk bieden door vaste contactpersoon aan te wijzen

  Een vrouw valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en heeft diverse schulden openstaan bij de Belastingdienst. Voor de vorderingen die buiten de schuldsanering vallen treft mevrouw een betalingsregeling. De vrouw raakt het overzicht kwijt als er diverse overboekingen van bedragen plaatsvinden en klaagt over onvoldoende duidelijkheid. De problemen zijn deels ontstaan door de geautomatiseerde processen van de Belastingdienst. Het is van belang dat de Belastingdienst maatwerk biedt. De Nationale ombudsman beveelt aan om in situaties als deze een vaste contactpersoon aan te wijzen.
  Lees meer
 3. Rapport 9 september 2016

  2016/085 Gemeente Amersfoort handelt volgens beleidsregels in besluitvormingsproces

  In de gemeente Amersfoort is er discussie over de bereikbaarheid van de stad. De gemeente gaat met bewoners en ondernemers in gesprek om tot een besluit te komen voor een Westelijke ontsluiting. Diverse belangengroepen vinden dat de participatie niet zorgvuldig verloopt en klagen erover dat de gemeente de beleidsregels rond participatie niet naleeft en deze regels in het besluitvormingsproces heeft gewijzigd. De Nationale ombudsman constateert dat er een verschil is in verwachtingen. Uit onderzoek blijkt dat de gemeente behoorlijk heeft gehandeld bij de besluitvorming en dat de beleidsregels zijn nageleefd. De rol van de diegenen die participeren is tijdig en voldoende duidelijk aangegeven.
  Lees meer
 4. Rapport 7 september 2016

  2016/084 Gemeente Katwijk gaat tot inschrijving over zonder contact op te nemen met curator

  Een man is curator van iemand (curandus) die al jaren onder curatele staat. De curandus moet een deel van zijn toeslag terugbetalen, omdat er nog ook twee andere personen op zijn adres staan ingeschreven. De curandus heeft toestemming gegeven voor deze inwoning. Volgens de curator hebben deze personen nooit op dit adres gewoond. Hij klaagt erover dat de gemeente niet zorgvuldig heeft gehandeld rond de inschrijving van de personen in de BRP. Hij wijst erop dat iemand die onder curatele staat niet bevoegd is om te tekenen voor toestemming. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente had moeten nagaan of de hoofdbewoner onder curatele stond en vervolgens contact moeten opnemen met de curator. De gemeente heeft inmiddels gezorgd voor een mooie maatwerkoplossing voor nu en in de toekomst.
  Lees meer
 5. Rapport 1 september 2016

  2016/081 CJIB geeft niet tijdig de juiste informatie bij betaling achterstallige zorgpremie

  Een werkloze man heeft schulden bij CJIB, DUO en het Zorginstituut. Het openstaande bedrag van de zorgpremie wordt door zijn familie overgemaakt maar vanwege een onvolledig betalingskenmerk wordt het bedrag door CJIB teruggestort. Later blijkt dat de achterstallige premie aan de zorgverzekeraar betaald moet worden. Het hele proces verloopt stroef omdat de informatie in strijd is met de eerder ontvangen informatie. De man en zijn familie klagen erover dat het CJIB hen onvoldoende op weg heeft geholpen om de achterstallige zorgpremie te betalen. De Nationale ombudsman vindt dat het CJIB heeft nagelaten om tijdig de juiste informatie te geven. Het CJIB laat weten dat het nu een persoonsgerichte aanpak hanteert met een vast aanspreekpunt.
  Lees meer
 6. Rapport 31 augustus 2016

  2016/080 Gemeente Heerlen neemt geen maatregelen bij trillinghinder van verkeersdrempel

  Een man heeft, samen met medebewoners uit zijn straat, al jaren overlast van zwaar verkeer in de straat. Een verkeersdrempel zorgt voor trilling- en geluidshinder. Uit onderzoek van de rechtsbijstandsverzekeraar blijkt dat de kans op schade klein is. Daarom is de gemeente niet van plan om de situatie aan te passen. De man klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. De ombudsman komt na eigen onderzoek tot de conclusie dat er trillingen voelbaar zijn maar dat er volgens de richtlijnen geen reden is om de situatie te wijzigen.
  Lees meer
 7. Rapport 30 augustus 2016

  2016/079 Politie Noord-Holland brengt man geboeid naar politiebureau

  Een man heeft een schuld open staan bij zijn zorgverzekeraar. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige komt bij de man thuis. Hij dreigt tijdens dit bezoek om zichzelf en de medewerkers van de zorgverzekering iets aan te doen. De man moet worden beoordeeld door een psychiater, wordt geboeid en met enig geweld overgebracht naar het politiebureau. De psychiater besluit na een gesprek met de man dat hij weer naar huis mag. De Nationale ombudsman vindt dat de politie vanwege de bedreigingen een zorgvuldige afweging gemaakt om de man op het politiebureau te beoordelen.
  Lees meer
 8. Rapport 29 augustus 2016

  2016/077 SVB verstuurt jaarlijks tijdschrift alleen digitaal

  Een vrouw krijgt elk jaar het tijdschrift Mijn AOW omdat zij een AOW-uitkering krijgt. De SVB besluit om het tijdschrift alleen digitaal aan te bieden. De vrouw is digitaal niet vaardig, zij kan een papieren exemplaar krijgen als ze zelf contact opneemt met de SVB. De ombudsman vindt dit prima. Het magazine bevat slechts achtergrondverhalen. Alle belangrijke informatie wordt alsnog per post verstuurd.
  Lees meer
 9. Rapport 29 augustus 2016

  Brief: Politie treft voldoende kindervriendelijke maatregelen bij bezoek ouders aan minderjarige ingesloten kinderen

  Een advocaat klaagt er namens zijn client over dat het nog geregeld voorkomt dat ouders hun minderjarige ingesloten kind op het politiebureau slechts kunnen bezoeken in een ruimte waarin zij gescheiden worden door een glazen wand. In een rapport uit 2012 hebben de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman deze situatie afgekeurd en aanbevelingen gedaan om de praktijk kindvriendelijker te maken. De ombudsman stelt een vervolgonderzoek in. De korpschef laat weten dat er bij alle eenheden inmiddels maatregelen zijn genomen en dat er een nieuw huishoudelijk reglement arrestantenzorg is opgesteld. Ook zijn de huisregels voor minderjarigen in begrijpelijke taal opgesteld. De ombudsman heeft de korpschef gevraagd om het huishoudelijk reglement arrestantenzorg te publiceren. (dossiernummer 2015.40464)
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 10. Rapport 16 augustus 2016

  Brief: Politie weigert terecht aangifte op te nemen

  Een man krijgt een boete voor het rijden door rood licht. Hij gaat in beroep bij de officier van justitie omdat hij zeker weet dat hij niet door rood heeft gereden. Maar hij wil ook aangifte doen tegen de politieambtenaar die de boete heeft uitgeschreven, want volgens de man probeerde de politieman hem te naaien en wilde hij stoer doen naar zijn collega. De ombudsman vindt het in dit geval terecht dat de politie (nog) geen aangifte heeft opgenomen. Wat de man aanvoert is nog niet heel concreet. Verder kan hij zijn bezwaren tegen de boete aan de officier van justitie en later aan de rechter voorleggen. Als in die procedure duidelijk wordt dat de agent heeft gelogen, dan kan hij altijd nog aangifte doen. Als hij nu al aangifte doet, opent dat weer een mogelijkheid voor de betrokken politieambtenaar om een aangifte tegen de man te doen van een valse aangifte. De ombudsman vindt dit een onwenselijk scenario. (Dossiernummer: 2016.23869)
  Lees meer
  Onderwerpen: