Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

2069 resultaten gevonden

 1. Onderzoek 19 juni 2002

  2002/190

  De manier waarop de Nederlandse autoriteiten uitvoering hebben gegeven aan het WOTS-verdrag met Marokko over de overbrenging van Nederlandse gedetineerden, is in grote lijnen behoorlijk.

  Lees meer
 2. Onderzoek 27 maart 2001

  2001/081

  Dit onderzoek betreft de verblijfsomstandigheden van asielzoekers in aanmeldcentra (AC's) tijdens de behandeling van hun asielaanvraag in het kader van de zogeheten AC-procedure.

  Lees meer
 3. Onderzoek 25 januari 2001

  2001/020

  Al jaren bereiken de Nationale ombudsman klachten over het niet naleven door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van rechterlijke uitspraken.

  Lees meer
 4. Onderzoek 18 april 1999

  1999/175

  Het is aannemelijk dat de ongelukken met de AP-23 mijn in 1983 en 1984 bij de Koninklijke Landmacht in Oldebroek niet zouden zijn gebeurd als Defensie al meteen in 1970 maatregelen had genomen, toen bij een controle van de mijn een constructiefout wa

  Lees meer
 5. Onderzoek 17 november 1998

  1998/505

  Een aantal van de maatregelen die in juni 1997 zijn genomen om de Eurotop in Amsterdam ongestoord te laten verlopen, kan de toets der kritiek niet doorstaan. Dit oordeelt de Nationale ombudsman op basis van zijn onderzoek hiernaar.

  Lees meer
 6. Onderzoek 17 augustus 1998

  1998/350

  De kwaliteit van individuele ambtsberichten in asielzaken is onvoldoende gewaarborgd, concludeert de Nationale ombudsman op basis van een zojuist afgerond onderzoek.

  Lees meer
 7. Onderzoek 6 oktober 1997

  1997/480: Defensie schiet tekort bij nazorg nabestaanden slachtoffers Hercules-vliegtuigramp

  De Defensie-organisatie is tekortgeschoten bij de nazorg en de begeleiding van de nabestaanden van één van de slachtoffers van de ramp met het Hercules-vliegtuig op 15 juli 1996 in Eindhoven.

  Lees meer
 8. Onderzoek 17 december 1996

  1996/600: IND houdt onvoldoende toezicht op contactambtenaren bij nader gehoor asielprocedure

  De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie houdt onvoldoende toezicht op het functioneren van contactambtenaren bij het nader gehoor in de asielprocedure.

  Lees meer
 9. Onderzoek 6 december 1996

  1996/575: Onderzoek naar wachttijd in afwachting van tbs

  Het onderzoek in deze zaak betreft aspecten van de uitvoeringspraktijk van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege (tbs, tot 1 september 1988 ook aangeduid als tbr).

  Lees meer