Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

2046 resultaten gevonden

 1. Rapport 11 september 2018

  2018/069 Belastingdienst/Toeslagen behoort ontvangstbevestigingen van ingediend bezwaarschrift toe te sturen aan iedere gemachtigde

  Een vrijwilliger bij een stichting die burgers met problemen helpt, ontvangt regelmatig geen ontvangstbevestiging van bezwaarschriften die hij bij Belastingdienst/Toeslagen indient als gemachtigde van zijn cliënten. Hij vraagt de Nationale ombudsman om hier een onderzoek naar in te stellen. De ombudsman vindt het inderdaad niet behoorlijk dat nu alleen aan advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars een ontvangstbevestiging wordt gestuurd. Toeslagen heeft toegezegd zijn werkwijze aan te passen: vanaf eind september 2018 stuurt de dienst de ontvangstbevestiging in principe aan alle indieners van een bezwaarschrift, dus ook aan alle gemachtigden.
  Lees meer
 2. Rapport 5 september 2018

  2018/068 Wie A zegt… LBIO moet zich coulant opstellen

  Een vrouw vraagt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) om de inning van achterstallige kinderalimentatie over te nemen. Het LBIO doet dat door een fout niet. Uiteindelijk erkent het LBIO de fout en is het alsnog bereid de inning over te nemen. De vrouw vindt de excuses van het LBIO niet genoeg. Door de fout heeft zij kosten voor een advocaat gemaakt. En wil daar een schadevergoeding voor, maar het LBIO weigert dit. De ombudsman vindt dat de overheid gevolgen moet verbinden aan gemaakte fouten en zich daarbij coulant moet opstellen. De ombudsman vindt de klacht dan ook gegrond.
  Lees meer
 3. Rapport 5 september 2018

  2018/067 Politie Limburg biedt voortaan alternatieve zittingsdatum van klachtencommissie aan bij verhindering

  Autobestuurder wordt 's nachts op de N281 aangereden terwijl hij linksaf slaat. Hij heeft te veel gedronken en krijgt een boete. Hij klaagt dat de politie Limburg geen oog heeft voor de aanleiding van het ongeval. De ombudsman is het met de politiechef eens dat dit onvoldoende is onderzocht. Wel heeft de politie goed nagedacht over het bellen van een ambulance. Ook heeft de ombudsman er met instemming kennis van genomen dat de politie voortaan een alternatieve datum voor een zitting van de klachtencommissie aanbiedt als verzoeker niet kan.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 4. Rapport 5 september 2018

  2018/066 Politie Noord-Nederland moet gedragslijn naar klagende man bijstellen

  Man vraagt bij de politie Noord-Nederland op hoe zijn meldingen zijn geregistreerd. Hij heeft zes jaar daarvoor diverse meldingen gedaan, onder andere over zijn buren. Er zijn meldingen 'verdwenen' en de politie past de 'nood en dood regeling' (uitsluitend bij nood contact opnemen met de politie) op hem toe, terwijl hij dat niet wist. De ombudsman vindt dat de politie niet jarenlang een aparte werkwijze via een vaste politie-ambtenaar had mogen hanteren.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 5. Rapport 4 september 2018

  2018/064 Gemeente Deventer weigert persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp uit te betalen

  Een vrouw klaagt dat de gemeente haar niet uitbetaalt voor de huishoudelijke hulp die zij heeft verleend aan haar inmiddels overleden vader. Zijn persoonsgebonden budget ( pgb) blijkt maanden geleden al te zijn stopgezet. De brief van de gemeente hierover werd door haar vader niet goed begrepen. De gemeente blijft bij haar besluit in verband met de gemeentelijke accountancyregels. De ombudsman vindt dat de gemeente zich niet moet laten leiden door de argumenten van de accountant, zonder zelf naar de situatie te kijken. Hij vraagt de gemeente de beslissing te heroverwegen en om burgers voortaan beter te informeren over de verschillende vormen van pgb en wat zij moeten doen als zij van pgb-vorm willen veranderen.
  Lees meer
 6. Onderzoek 31 augustus 2018

  Rapportbrief: Overheid moet nabestaanden snel digitaal beter bedienen

  Tijdens eerder onderzoek naar de Berichtenbox en MijnOverheid stuitte de ombudsman op het feit dat overledenen digitale post blijven ontvangen.

  Lees meer
 7. Rapport 27 augustus 2018

  2018/063 UWV moet bij procedure deskundigenoordeel werknemer én werkgever volledig informeren

  Een vrouw valt uit van haar werk en klaagt erover dat het UWV onvoldoende zorgvuldig te werk is gegaan bij de behandeling van een aanvraag om een deskundigenoordeel door haar werkgever. Ze is niet voorbereid op een gesprek met de arbeidsdeskundige omdat ze niet op de hoogte is van de aanvraag en de stukken waarmee haar werkgever de aanvraag onderbouwt. Ook krijgt ze niet de mogelijkheid om zelf relevante stukken aan te leveren. De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond. Hij doet het UWV de aanbeveling om voortaan ook de werkgever of werknemer die niet de aanvrager van een deskundigenoordeel is een afschrift te sturen van de aanvraag en de bijlagen.
  Lees meer
 8. Rapport 27 augustus 2018

  2018/062 Burgemeester Zandvoort neemt klacht over privékwestie van gemeenteraadslid in behandeling

  Een gemeenteraadslid uit Zandvoort klaagt erover dat de burgemeester de klacht van zijn buren over een privékwestie met hem, in behandeling heeft genomen. De man vindt dat de klacht zijn privacy heeft aangetast omdat zijn verslag als openbaar stuk aan de gemeenteraad is is verstuurd. De ombudsman oordeelt dat er sprake is van een gedraging van een individueel raadslid. Klachtbehandeling over het raadslid door de gemeente of de Nationale ombudsman op grond van de Algemene wet bestuursrecht is daarom niet aan de orde. Het raadslid kan daarom met zijn klacht niet terecht bij de Nationale ombudsman. De ombudsman onthoudt zich daarom van het geven van een oordeel.
  Lees meer
 9. Rapport 27 augustus 2018

  2018/061 Belastingdienst legt beslag op tap- en koelmaterialen van brouwerij in failliet café

  Een bierbrouwerij heeft een café tap- en koelmaterialen in bruikleen gegeven. Als het café failliet gaat, legt de Belastingdienst bodembeslag op de inventaris van het café en dus ook op de tap- en koelmaterialen van de bierbrouwerij. De brouwerij gaat daartegen in beroep, maar de Belastingdienst wijst dit af. De bierbrouwerij klaagt daarover bij de Nationale ombudsman, en geeft aan niet gehoord te zijn tijdens de behandeling van het beroep. De Nationale ombudsman acht de klacht ongegrond, maar vindt het in een situatie als die van de bierbrouwer wel wenselijk dat de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.
  Lees meer
 10. Onderzoek 14 augustus 2018

  2017/135 Tratamentu di keho Ofisina di Seguro di Kuido Bonèiru, Sint Eustatius i Saba

  Investigashon riba propio inisiativa enkuanto e tratamentu di keho denter di e Ofisina di Seguro di Kuido Bonèiru, Sint Eustatius i Saba (ZVK). Ombudsman Nashonal ta hasi ZVK un serie di rekomendashon pa mehorá e tratamentu di keho. E ta konkluí sí ku ZVK ta informá e siudadano aktivamente enkuanto e posibilidat di entregá un keho serka Ombudsman Nashonal.
  Lees meer