Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

1901 resultaten gevonden

 1. Rapport 19 december 2017

  2017/147 UWV is onvoldoende transparant over onderzoek naar arbeidsongeschiktheid Nederlander in Roemenië

  Een Nederlandse man woont en werkt 20 jaar in Roemenië. Daar raakt hij arbeidsongeschikt. Omdat hij vroeger ook in Nederland werkte, moeten zowel de Nederlandse als de Roemeense overheid een deel van de arbeidsongeschiktheidsuitkering betalen. De man stuurt een WIA-aanvraag naar de Sociale Verzekeringsbank. De SVB stuurt de aanvraag door naar het UWV, maar er ontbreken dan stukken. De aanvraag wordt afgewezen maar zijn bezwaar hiertegen wordt gegrond verklaard. De Nationale ombudsman oordeelt dat het UWV niet transparant heeft gehandeld en de SVB de procedure heeft vertraagd.
  Lees meer
 2. Rapport 19 december 2017

  2017/146 Overheidsinstanties moeten bij beslaglegging bestaansminimum garanderen

  Een man ontvangt een uitkering van het UWV. De Belastingdienst, GGN en de Regionale Belastinggroep leggen beslag op de uitkering. Deze instanties moeten rekening houden met de beslagvrije voet, maar in hun berekening daarvan zitten grote verschillen. De man komt daardoor onder het bestaansminimum. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV en de Belastingdienst samen moeten zorgen dat de man tijdens de beslaglegging kan beschikken over voldoende inkomen.
  Lees meer
 3. Rapport 18 december 2017

  2017/142 Politie Den Haag houdt tandtechnicus aan en voert hem geboeid af naar politiebureau ten overstaan van zijn omgeving

  Een tandtechnicus en tandarts delen een gebouw. Ze hebben een problematische relatie en de tandarts belt de politie Den Haag omdat hij zou zijn mishandeld door de tandtechnicus. De politie loopt het laboratorium van de tandtechnicus binnen die net bezig is met een angstige patiënt. De politie sommeert de tandtechnicus direct uit zijn behandelkamer te komen, houdt hem aan, gebruikt een nekklem en fysiek geweld en neemt hem mee naar het bureau. Een dag later seponeert de officier van justitie de aangifte van de tandarts. De Nationale ombudsman vindt dat de politie de tandtechnicus niet direct met geweld had moeten aanhouden, boeien en ten overstaan van de omgeving af te voeren naar het politiebureau.
  Lees meer
 4. Rapport 18 december 2017

  2017/145 Belastingdienst moet wegens vertraging alsnog coulancerente vergoeden

  De Nationale ombudsman heeft kort na elkaar van drie fiscaal adviseurs over hetzelfde onderwerp klachten ontvangen. In deze zaak doet een agrarisch bedrijf aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2012. In de aangifte is een perceel grond opgegeven dat getaxeerd moet worden. De fiscale adviseur van het bedrijf benadert de Belastingdienst een jaar lang meermalen over de stand van zaken. De Nationale ombudsman oordeelt dat het bedrijf vanwege de vertraging in de behandeling van de aangifte in aanmerking komt voor coulancerentevergoeding.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 5. Rapport 18 december 2017

  2017/144 Belastingdienst moet wegens vertraging alsnog coulancerente vergoeden

  De Nationale ombudsman heeft kort na elkaar van drie fiscaal adviseurs over hetzelfde onderwerp klachten ontvangen. In deze zaak vraagt een onderneming in netwerkbeveiliging de Belastingdienst om vergoeding van coulancerente over de teruggaaf die voortvloeit uit de aangifte over 2011 en geldt voor het jaar 2008. De Belastingdienst beslist meermalen afwijzend op het verzoek. De Nationale ombudsman is van oordeel dat het verzoek om vergoeding van coulancerente ten onrechte is afgewezen.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 6. Rapport 18 december 2017

  2017/143 Belastingdienst moet wegens vertraging alsnog coulancerente vergoeden

  De Nationale ombudsman heeft kort na elkaar van drie fiscaal adviseurs over hetzelfde onderwerp klachten ontvangen. In deze zaak verzoekt een onderneming de Belastingdienst om coulancerentevergoeding omdat de afwikkeling van de discussie over een aftrekpost te veel tijd heeft gevergd. De Staatssecretaris van Financiën wijst het verzoek af. De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat het verzoek om vergoeding van coulancerente ten onrechte is afgewezen.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 7. Rapport 15 december 2017

  2017/141 Justitie moet predicaat "outlaw" van motorclub Veterans MC met steekhoudende argumenten onderbouwen

  De ombudsman vindt dat de minister van Justitie en Veiligheid onvoldoende rekenschap geeft van de impact die het OMG-beleid voor de Veterans MC kan hebben. Deze motorclub van veteranen en medewerkers van defensie wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid gekarakteriseerd als een zogeheten outlaw motorcycle gang (OMG). De ombudsman doet de aanbeveling om op grond van recente gegevens te beoordelen of de Veterans MC zich schuldig maken aan gedrag dat het aanmerken als OMG rechtvaardigt.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 8. Rapport 13 december 2017

  2017/139 Gemeente moet zich afvragen welke persoonsgegevens met minderjarigen te delen

  Drie jongens vormen sinds kort met hun (stief)ouders een nieuw gezin. Alle drie hebben ze voor hun eigen situatie hulp nodig, die vragen ze bij de gemeente. De gemeente wil dat elk kind vanaf 12 jaar toestemming geeft voor de hulp. De ouders maken namens de jongens bezwaar. De gemeente stuurt de kinderen een brief met een uitnodiging voor een gesprek en informatie waarin precies staat waarom welk familielid welke hulp moet krijgen. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden dat de gemeente zich had moeten afvragen welke informatie de jongens zouden moeten krijgen. Gevoelige informatie over één van hen mocht de gemeente niet met de andere jongens delen als het niet nodig was.
  Lees meer
 9. Rapport 11 december 2017

  2017/138 Rijkswaterstaat had belangenorganisatie homo-ontmoetingsplaatsen beter moeten informeren

  De Nationale ombudsman ontving meerdere klachten van de Stichting Platform Keelbos over diverse overheidsinstanties. De stichting vindt dat deze overheidsinstanties haar niet of onvoldoende betrekken als er wijzigingen worden aangebracht op locaties die ook als homo-ontmoetingsplaatsen (HOP's) worden gebruikt. De Nationale ombudsman stelde naar aanleiding daarvan een onderzoek in naar twee klachten over Rijkswaterstaat (RWS) en vindt deze gegrond.
  Lees meer
 10. Rapport 10 december 2017

  2017/137 Inval arrestatieteam terecht maar betere belangenafweging bij aanwezigheid van kinderen noodzakelijk

  De zoon van een vrouw wordt verdacht van het plegen van een gewapende overval op een juwelier. Het arrestatieteam (AT) van de Koninklijke Marechaussee (KMar) valt de woning van de vrouw binnen die thuis is met met haar minderjarige dochter. De vrouw klaagt dat het AT onterecht en met onevenredig geweld is binnengevallen terwijl zij geen verdachte is en van niets weet. De Nationale ombudsman vindt de inval in de woning terecht, maar oordeelt dat bij aanwezigheid van kinderen een inval de belangen zwaarder moet worden afgewogen.
  Lees meer
  Onderwerpen: