Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

6745 resultaten gevonden

 1. Rapport 25 oktober 2016

  2016/097 IND gaat onbehoorlijk om met naturalisatieverzoek

  Een man, afkomstig uit Jemen, en zijn gezin krijgen een verblijfsvergunning op grond van de pardonregeling. Het naturalisatieverzoek wordt afgewezen omdat ze niet in bezit zijn van een geldig Jemenisch paspoort en hun beroep op bewijsnood niet wordt gehonoreerd. De Nationale ombudsman doet onderzoek. Het ministerie laat weten dat er niet langer een geldig buitenlands paspoort overlegd hoeft te worden. De Nationale ombudsman kwam tot de conclusie dat als in een eerder stadium zorgvuldiger naar verzoekers situatie was gekeken en vervolgens beter met verzoekers was gecommuniceerd de IND op een eerder moment en zonder bemoeienis van de Nationale ombudsman tot dezelfde conclusie had kunnen komen.
  Lees meer
 2. Rapport 17 oktober 2016

  2016/094 OM en CJIB moeten slachtoffers proactief informeren bij vertraging inning schadevergoeding

  Onderzoek uit eigen beweging naar de informatieverstrekking door het OM en het CJIB over vertraging bij de uitvoering van de schadevergoedingsmaatregel. Door een technisch probleem komen vonnissen vanuit het OM niet aan bij het CJIB. Een grote groep slachtoffers die recht hebben op schadevergoeding zijn niet op een behoorlijke wijze hierover geïnformeerd. De Nationale ombudsman vindt dat er onvoldoende oog is voor de slachtoffers. Hij vraagt de minister om een concrete werkwijze te ontwikkelen zodat slachtoffers in de toekomst proactief worden geïnformeerd als er vertraging ontstaat.
  Lees meer
 3. Rapport 13 oktober 2016

  2016/093 LBIO informeert niet duidelijk en volledig over opheffing loonbeslag

  Een gescheiden man betaalt alimentatie aan zijn ex-partner. Hij is voor de derde keer te laat met betalen en krijgt daardoor geen mogelijkheid meer om binnen een bepaalde termijn te betalen. Door aan te tonen dat er geen achterstand is wordt inning door het LBIO voorkomen. Omdat hij dit niet doet neemt het LBIO de inning over en legt ook direct loonbeslag. Het loonbeslag wordt na twee dagen opgeheven maar de inning blijft gehandhaafd. De man klaagt over het direct overnemen van de inning zonder dat hij de kans krijgt om te betalen. Ook klaagt hij over het loonbeslag en de informatieverstrekking. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de inning mag overnemen op grond van het vaste beleid. Het directe loonbeslag vindt de ombudsman onredelijk omdat hij de achterstand al had betaald voor de inning. Verder moet het LBIO duidelijker aangeven dat met het eindigen van het loonbeslag niet ook de inning was geëindigd.
  Lees meer
 4. Rapport 10 oktober 2016

  2016/092 Politie Oost-Brabant vraagt onterecht naar identiteitsgegevens

  Een man fietst onder een viaduct door en nadert een politieauto met daarin 2 politieagenten. Als ze elkaar tegemoet komen, houdt de man zijn pet onherkenbaar voor zijn gezicht. De agenten vinden dit een verdachte situatie en spreken de man aan. Hij moet direct zijn identiteitsbewijs laten zien. De man klaagt erover dat hij is aangesproken en dat hij zijn ID-bewijs moet laten zien. De Nationale ombudsman begrijpt dat de politie de man aanspreekt om te vragen naar de reden voor zijn gedrag, maar hij vindt het in deze situatie niet noodzakelijk om te vragen naar de identiteitsgegevens.
  Lees meer
 5. Rapport 5 oktober 2016

  2016/091 Politie Limburg gebruikt buitenproportioneel geweld bij aanhouding

  Een 18-jarige jongeman wordt 's nachts door de politie aangehouden omdat hij provoceert door wheelies met zijn brommer te maken, te schreeuwen en zijn middelvinger op te steken naar de politie. De politie houdt de man aan omdat hij door een wegafzetting rijdt en een verkeersregelaar bedreigt. Een advocaat klaagt er namens de man over dat er buitenproportioneel geweld is gebruikt tijdens de aanhouding. De Nationale ombudsman vindt dat het vastpakken en naar de grond brengen van de man binnen de grenzen blijft. De klacht over het slaan met de vuist op het achterhoofd om de man handboeien om te leggen, vindt de ombudsman gegrond. Deze vorm van geweld is in beginsel niet toegestaan. Er zijn in deze situatie geen omstandigheden die een uitzondering maken op deze regel.
  Lees meer
 6. Rapport 29 september 2016

  2016/089 Gemeente Tiel biedt echtpaar onvoldoende hulp na aanmelding bij schuldhulpverlening

  Een echtpaar vraagt schuldhulpverlening aan bij de gemeente Tiel. De afhandeling duurt lang. Er ligt beslag op de uitkering van meneer. De gemeente vindt dat ze eerst moeten zorgen dat de Belastingdienst het beslag opheft om tot een stabiel inkomen te komen. Mevrouw vindt dat die taak bij de gemeente hoort en klaagt erover dat de gemeente geen hulp biedt. De bestaande schuldregelingsovereenkomst moet volgens de Nationale ombudsman voldoende zijn om het beslag op de uitkering tijdelijk op te heffen. De ombudsman vraagt zich wel af waarom het noodzakelijk is om het beslag van de uitkering op te heffen. De gemeente start uiteindelijk het schuldhulpverleningstraject, maar heeft het echtpaar onnodig lang in onzekerheid gelaten.
  Lees meer
 7. Rapport 27 september 2016

  2016/088 Openbaar Ministerie en politie Oost-Brabant gaan onzorgvuldig te werk bij inbeslagname vuurwapens

  Een man krijgt van de politie een vergunning om thuis vuurwapens en munitie te hebben. Als een oom overlijdt, neemt hij een aantal vuurwapens van deze oom mee naar zijn woning. De politie neemt tijdens een controle bij hem thuis alle aanwezige wapens en munitie in beslag. De man klaagt erover dat het Openbaar Ministerie en de politie onzorgvuldig te werk zijn gegaan tijdens de inbeslagname. Hij doet afstand van alle verboden wapens, maar krijgt slechts een deel van de toegestane wapens terug. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de burger goed en uit zichzelf wordt geïnformeerd over in beslag genomen voorwerpen. De ombudsman doet de aanbeveling om met de man tot een passende tegemoetkoming te komen.
  Lees meer
 8. Rapport 27 september 2016

  2016/087 Gemeente Schiedam stelt WOZ waarde te hoog vast

  Een makelaar/taxateur vraagt de gemeente Schiedam, namens een onderneming om vermindering van aanslagen WOZ voor 2008 en 2009. Eerder is al besloten tot gedeeltelijke vermindering van die aanslagen. De aanslagen voor 2010 tot en met 2014 zijn ook verminderd, omdat in 2015 een veel lagere waarde is vastgesteld. De man vindt dat de waarde voor de jaren 2008 en 2009 niet echt verschilt met de latere jaren, maar vermindering blijkt niet meer mogelijk omdat de aanslagen wettelijk vaststaan. De Nationale ombudsman verklaart de klacht gegrond. Vermindering is juist bedoeld als later blijkt dat een waarde te hoog is vastgesteld. Hij vraagt de gemeente om de beslissing te herzien en een nieuwe beslissing te nemen.
  Lees meer
 9. Rapport 19 september 2016

  2016/074 Verbeterpunten voor CBR bij behandeling van klachten over examinatoren

  Regelmatig ontvangt de Nationale ombudsman klachten over het gedrag van rijexaminatoren tijdens een rijexamen. Denk aan examinatoren die te laat komen, de persoon die examen doet uit zijn concentratie halen door bepaald gedrag of niet respectvol zijn.

  Lees meer
 10. Rapport 12 september 2016

  2016/086 Belastingdienst/Toeslagen moet maatwerk bieden door vaste contactpersoon aan te wijzen

  Een vrouw valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en heeft diverse schulden openstaan bij de Belastingdienst. Voor de vorderingen die buiten de schuldsanering vallen treft mevrouw een betalingsregeling. De vrouw raakt het overzicht kwijt als er diverse overboekingen van bedragen plaatsvinden en klaagt over onvoldoende duidelijkheid. De problemen zijn deels ontstaan door de geautomatiseerde processen van de Belastingdienst. Het is van belang dat de Belastingdienst maatwerk biedt. De Nationale ombudsman beveelt aan om in situaties als deze een vaste contactpersoon aan te wijzen.
  Lees meer