Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

6812 resultaten gevonden

 1. Rapport 24 april 2017

  2017/055 Zorginstituut Nederland wacht te lang met sturen herinnering voor betalen zorgpremie

  Een werkgever heeft een achterstaand in de zorgpremie van één van zijn medewerkers. Hij klaagt erover dat hij pas een paar jaar later hieraan is herinnerd door het Zorginstituut Nederland. De verstuurde brieven waren volgens de Nationale ombudsman geen herinneringen of aanmaningen. Het Zorginstituut laat weten dat het proces van aanmaningen in die periode niet op orde was. De ombudsman vindt dat het Zorginstituut uit oogpunt van behoorlijkheid te lang heeft gewacht met het sturen van een herinnering dan wel een aanmaning. Het Zorginstituut betaalt uit coulance de deurwaarderskosten en treft een betalingsregeling.
  Lees meer
 2. Rapport 24 april 2017

  2017/056 Was het optreden van de politie proportioneel in een conflict over een hond?

  Een vrouw dient een klacht in over de politie Zeeland-West-Brabant. Zij werd in haar woning aangehouden en een nacht vastgezet in verband met een ruzie over wie de eigenaar is van een geadopteerde hond. De ombudsman neemt contact op met alle betrokkenen en concludeert dat het politieoptreden in dit geval niet in verhouding staat tot wat er is gebeurd. Daarbij vindt hij het niet professioneel van een betrokken politieman om te reageren op een melding van de aanhouding via social media. Hij heeft tenslotte een voorbeeldfunctie.
  Lees meer
 3. Rapport 19 april 2017

  2017/054 Onderzoek naar overlijden in detentie volledig en onafhankelijk maar informatieverstrekking door betrokken instanties onvoldoende

  Ouders dienen een klacht in over het onderzoek naar het overlijden van hun zoon in detentie en de manier waarop zij hierover geïnformeerd zijn door de betrokken instanties. De ombudsman concludeert dat het onderzoek naar het overlijden en het mogelijk voorkomen van het overlijden volledig en onafhankelijk is gebeurd. Wel doet hij een aanbeveling aan de minister van Veiligheid & Justitie over de verbetering van de informatieverstrekking aan de nabestaanden van een persoon die in detentie overleden is. Dit kan beter.
  Lees meer
 4. Rapport 18 april 2017

  2017/042 AIVD zet voor onderzoek gedeeltelijk onrechtmatig bijzondere bevoegdheden in

  Een man klaagt erover dat de AIVD zonder rechtmatige grondslag zijn telefoon- en internetverkeer eeft afgetapt en/of hem heeft gevolgd en geobserveerd. De Nationale ombudsman vindt dat er voor een deel van dit onderzoek onvoldoende zwaarwegende redenen waren. Voor de overige periode stelt de ombudsman vast dat het onderzoek rechtmatig en behoorlijk heeft plaatsgevonden. De onzorgvuldigheden die bij dit onderzoek hebben plaatsgevonden waren niet zodanig dat er onbehoorlijk is gehandeld.
  Lees meer
 5. Rapport 18 april 2017

  2017/053 Gemeente Simpelveld maakt geen duidelijke afspraken bij informele aanpak van bezwaarschrift

  Een vrouw dient namens een cliënt een bezwaarschrift in op de aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente stelt een second opinion voor als de vrouw het bezwaar intrekt. De vrouw trekt het bezwaar niet in omdat ze mogelijk nog proceskostenvergoeding wil vragen. De gehandicaptenkaart wordt afgegeven maar de gemeente weigert een beslissing op het bezwaar te nemen omdat het op informele wijze is afgehandeld. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente alsnog een beslissing op het bezwaar had moeten nemen. De gemeente trekt alsnog het bezwaar in en vergoedt de proceskosten. De ombudsman vraagt de gemeente om voortaan duidelijke afspraken te maken bij een informele aanpak.
  Lees meer
 6. Rapport 18 april 2017

  2017/052 UWV moet informatie van bedrijfsarts delen met aanvrager van deskundigenoordeel

  Een man klaagt over de manier waarop het UWV zijn aanvraag van een deskundigenoordeel heeft behandeld. Hij vindt dat hij ten onrechte niet in de gelegenheid is gesteld om te reageren op de door de bedrijfsarts aan het UWV verstrekte informatie. Ook klaagt hij over de onbegrijpelijke motivering in de klachtafhandeling. De Nationale ombudsman vindt dat de verzekeringsarts de later ontvangen informatie van de bedrijfsarts nog aan de man had moeten voorleggen. De klacht over de klachtafhandeling is ook gegrond.
  Lees meer
 7. Rapport 18 april 2017

  2017/051 UWV/AJD moet voortaan bij ontslagdossiers alle gevoerde gesprekken vastleggen

  Een werkgeefster vraagt voor enkele werknemers een ontslagvergunning aan bij het UWV/Arbeidsjuridische Dienstverlening (AJD). Ze klaagt erover bij het UWV dat ze op minimaal drie momenten telefonisch verkeerd is geïnformeerd. De Nationale ombudsman onderzoekt de informatieverstrekking door het UWV in zijn algemeenheid en in dit individuele geval. Hij kan over dit geval geen oordeel geven. Wel vraagt hij het Klantcontactcentrum om voortaan vast te leggen wat er daadwerkelijk is besproken tijdens telefonisch contact rond een ontslagzaak. Ook vraagt hij de behandelaar van ontslagdossiers alle gevoerde gesprekken vast te leggen en niet slechts wanneer dat naar het oordeel van de behandelaar van belang is.
  Lees meer
 8. Rapport 18 april 2017

  2017/050 Gemeente Leeuwarden doet onvoldoende om verstandelijk beperkte vrouw passend werk te bieden

  Een vrouw klaagt erover dat de gemeente Leeuwarden onvoldoende heeft gedaan om haar verstandelijk beperkte dochter te begeleiden naar passend werk. Haar dochter komt in aanmerking voor een Wsw-plek, maar komt thuis te zitten nadat zij geplaatst was in een functie die niet passend bleek. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente in woord maar niet in daad oplossingsgericht is geweest. De gemaakte afspraken zijn niet nagekomen. De ombudsman vraagt de gemeente nu met een oplossing te komen. Daarnaast moet de gemeente het bij andere gevallen niet meer zover laten komen.
  Lees meer
 9. Rapport 10 april 2017

  2017/049 Gemeente Heerhugowaard schiet tekort door te hoge verwachting te wekken bij werkzoekende met Wajong-uitkering

  Een vrouw met een Wajong-uitkering heeft gesprekken met de gemeente Heerhugowaard voor een vacature. Ze klaagt erover dat de verwachting is gewekt dat de gemeente haar een baan kon bieden die er achteraf niet bleek te zijn. Ook is er zonder haar toestemming contact gelegd met de pers. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV en de gemeente tekort zijn geschoten door te hoge verwachtingen te wekken. De klacht is ook niet inhoudelijk behandeld zonder dat partijen vooraf zijn gehoord. De ombudsman vraagt de gemeente voortaan bij klachten een open houding aan te nemen en deze ook inhoudelijk te behandelen als partijen niet in elkaars aanwezigheid kunnen worden gehoord.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 10. Rapport 6 april 2017

  2017/048 UWV vraagt bij deskundigenoordeel ondanks uitdrukkelijk verzoek geen informatie op bij behandelaar

  Een vrouw vraagt bij het UWV een onafhankelijk deskundigenoordeel aan over haar re-integratie. Ze klaagt erover dat de verzekeringsarts, ondanks haar verzoek, geen informatie bij haar behandelaar heeft opgevraagd. Ook klaagt ze erover dat de arbeidsdeskundige vindt dat de re-integratie inspanningen van haar werkgever voldoende zijn. De ombudsman vindt dat de verzekeringsarts had moet melden dat er contact met de bedrijfsarts is geweest en welke informatie hij bij zijn beoordeling heeft gebruikt.
  Lees meer