Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

6812 resultaten gevonden

 1. Rapport 20 juni 2017

  Rapportbrief: LBIO geeft geen duidelijk antwoord op argumenten van verzoeker waarom er geen betalingsachterstand is

  Een man is niet te spreken over de communicatie met het LBIO. Hij vindt dat hij geen goed antwoord heeft gekregen op zijn argumenten waarom er geen betalingsachterstand was. Het LBIO besloot uiteindelijk tot overname van de inning en beslaglegging. En toen hij een klacht indiende werd op een aantal punten niet gereageerd. De Nationale ombudsman constateert dat het LBIO wel enkele punten uit de handreiking van de Nationale ombudsman over excuses voor gemaakte fouten ter harte heeft genomen. Maar onze indruk is dat nader contact met verzoeker wenselijk is en dat de gevolgen van de tekortkomingen nog niet - waar mogelijk - zijn gecompenseerd. (2016.13229)
  Lees meer
 2. Rapport 20 juni 2017

  2017/072 Detentiecentrum Zeist weigert echtpaar toegang zonder behoorlijke reden en geeft geen duidelijk toelichting waarom

  Een echtpaar dat regelmatig ingesloten vreemdelingen bezoekt, wordt de toegang ontzegd. De toelichting van de directeur over opruiend gedrag is niet afdoende. De gemachtigde van het echtpaar schakelt de ombudsman in. De Nationale ombudsman vindt beide klachten gegrond. Hij doet de aanbeveling aan Justitie in gesprek te gaan met het echtpaar om te kijken hoe het vertrouwen in Justitie hersteld kan worden.
  Lees meer
 3. Rapport 20 juni 2017

  2017/074 DUO informeert vrouw na verhuizing naar buitenland te laat over betalingsachterstand

  Een vrouw met een studieschuld bij DUO verhuist naar het buitenland. Ze hoeft in eerste instantie de studieschuld niet terug te betalen omdat haar inkomen te laag is. Pas na een aantal jaar ontvangt ze een aanmaning van 10.000 euro omdat er eerder geen recente adresgegevens bekend waren. Ze klaagt erover dat DUO haar te laat heeft geïnformeerd over de betalingsachterstand. De Nationale ombudsman vindt dat DUO tijdig een adresonderzoek had moeten starten om haar te informeren over haar betalingsverplichtingen.
  Lees meer
 4. Rapport 13 juni 2017

  2017/071 Politie Midden-Nederland houdt vrouw onnodig lang op politiebureau vast

  Een vrouw werkt in een kledingwinkel en wordt aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Er is een melding gedaan dat ze geld uit de kassa zou hebben gehaald. De vrouw klaagt erover dat ze ten onrechte is aangehouden en onnodig lang op het politiebureau heeft vastgezeten. De Nationale ombudsman vindt het niet proportioneel dat de vrouw direct werd aangehouden en in verzekering is gesteld.
  Lees meer
 5. Rapport 12 juni 2017

  2017/070 Gemeente Meerssen moet verkeersbesluit nemen om weg af te sluiten

  Gemeente Meerssen sluit bij wijze van een proef een weg af. Een man klaagt erover bij de Nationale ombudsman dat er hier vooraf geen verkeersbesluit is genomen. De ombudsman begrijpt het belang om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar vindt dat de gemeente ondanks de onveilige situatie wel een verkeersbesluit had moeten nemen. Door op deze manier te handelen wordt de burger een rechtsgang ontnomen.
  Lees meer
 6. Rapport 8 juni 2017

  2017/069 Belastingdienst wijst terecht beslissing op verzoek uitstel van betaling af

  Een vrouw met een onderneming is het niet eens met de afwijzende beslissing van de Belastingdienst op haar beroep tegen de beslissing op haar verzoek om uitstel van betaling. Ze vindt dat de Belastingdienst tekort is geschoten vooraf niet alle belanghebbende stukken ter inzage te geven. De Nationale ombudsman vindt dat de vrouw hierdoor niet in haar processuele belangen is geschaad. De vrouw kon bovendien zelf niet aan de eis voldoen om zekerheid te stellen bij haar verzoek om uitstel van betaling.
  Lees meer
 7. Rapport 8 juni 2017

  2017/068 Politie Oost-Nederland neemt onterecht foto's en vingerafdrukken af om identiteit vast te stellen

  Een hardlopende man wordt aangesproken door de politie omdat hij gevaarlijk verkeersgedrag vertoont. Hij kan geen geldig ID-bewijs tonen en wordt aangehouden en meegenomen naar het politie. De politie maakt foto's van de man en neemt vingerafdrukken af. De Nationale ombudsman vindt dat de man terecht is aangehouden omdat hij geen geldig ID-bewijs kon tonen. De klachten over het fotografen en de vingerafdrukken zijn gegrond. De ombudsman vindt het niet redelijk en passend om op deze manier de identiteit vast te stellen.
  Lees meer
 8. Rapport 6 juni 2017

  2017/067 CBR moet informatie over gevolgen van depressie voor rijgeschiktheid beter vindbaar maken op website

  Een vrouw wil haar rijbewijs verlengen. Vanwege suikerziekte controleert het CBR of zij nog rijgeschikt is. Ze vult op een verklaring in dat ze vanwege een depressie een psychiater bezocht. Ze is verbaasd als blijkt dat iemand pas een jaar nadat een depressie in remissie is, rijgeschikt wordt verklaard. Deze informatie staat niet op de website van het CBR. Ze vraagt een herkeuring aan, maar het CBR laat per brief weten dat een herkeuring geen zin lijkt te hebben. De Nationale ombudsman vindt dat de informatie op de website inderdaad tekort schiet. Ook is het niet passend dat de vrouw wordt geïnformeerd met een brief. Hij vraagt het CBR om persoonlijk contact met de vrouw op te nemen en de informatie op de website beter vindbaar te maken.
  Lees meer
 9. Rapport 6 juni 2017

  2017/066 Gemeente Voorschoten komt afspraken met omwonenden niet na over gebruik hoogspanningsmast

  Een man woont vlakbij een hoogspanningsmast. Hij klaagt erover dat de gemeente Voorschoten afspraken met omwonenden over het gebruik van de hoogspanningsmast voor telecommunicatie niet is nagekomen. De Nationale ombudsman vindt dat er van de gemeente verwacht mag worden dat zij bij haar handelen rekening houdt met het burgerperspectief. De man kijkt namelijk niet met een zelfde, juridische blik naar de situatie. De gemeente heeft dit onvoldoende voor ogen gehad.
  Lees meer
 10. Rapport 6 juni 2017

  2017/065 Huurcommissie is niet duidelijk over de invloed van een klacht op een lopende zaak over een huurgeschil

  In een lopende zaak over een huurgeschil accepteert de Huurcommissie na het sluiten van de termijn nog stukken van een verhuurder. De huurder is het hier niet mee eens en dient een klacht in met de verwachting dat zijn klacht nog invloed kon hebben op de uitspraak. Toch komt de brief met de klachtafhandeling pas na de uitspraak over het huurgeschil. De Nationale ombudsman vindt dat de Huurcommissie voortvarend begon met de klachtafhandeling maar het maatwerk niet heeft voltooid door de huurder niet te informeren over het verloop van diezelfde klachtafhandeling. Hij neemt met instemming kennis van het feit dat de Huurcommissie nadenkt over het beleid en de informatie daarover met betrekking tot de vijf dagen termijn voor stukken.
  Lees meer