Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

1929 resultaten gevonden

 1. Rapport 27 augustus 2018

  2018/063 UWV moet bij procedure deskundigenoordeel werknemer én werkgever volledig informeren

  Een vrouw valt uit van haar werk en klaagt erover dat het UWV onvoldoende zorgvuldig te werk is gegaan bij de behandeling van een aanvraag om een deskundigenoordeel door haar werkgever. Ze is niet voorbereid op een gesprek met de arbeidsdeskundige omdat ze niet op de hoogte is van de aanvraag en de stukken waarmee haar werkgever de aanvraag onderbouwt. Ook krijgt ze niet de mogelijkheid om zelf relevante stukken aan te leveren. De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond. Hij doet het UWV de aanbeveling om voortaan ook de werkgever of werknemer die niet de aanvrager van een deskundigenoordeel is een afschrift te sturen van de aanvraag en de bijlagen.
  Lees meer
 2. Rapport 27 augustus 2018

  2018/062 Burgemeester Zandvoort neemt klacht over privékwestie van gemeenteraadslid in behandeling

  Een gemeenteraadslid uit Zandvoort klaagt erover dat de burgemeester de klacht van zijn buren over een privékwestie met hem, in behandeling heeft genomen. De man vindt dat de klacht zijn privacy heeft aangetast omdat zijn verslag als openbaar stuk aan de gemeenteraad is is verstuurd. De ombudsman oordeelt dat er sprake is van een gedraging van een individueel raadslid. Klachtbehandeling over het raadslid door de gemeente of de Nationale ombudsman op grond van de Algemene wet bestuursrecht is daarom niet aan de orde. Het raadslid kan daarom met zijn klacht niet terecht bij de Nationale ombudsman. De ombudsman onthoudt zich daarom van het geven van een oordeel.
  Lees meer
 3. Rapport 27 augustus 2018

  2018/061 Belastingdienst legt beslag op tap- en koelmaterialen van brouwerij in failliet café

  Een bierbrouwerij heeft een café tap- en koelmaterialen in bruikleen gegeven. Als het café failliet gaat, legt de Belastingdienst bodembeslag op de inventaris van het café en dus ook op de tap- en koelmaterialen van de bierbrouwerij. De brouwerij gaat daartegen in beroep, maar de Belastingdienst wijst dit af. De bierbrouwerij klaagt daarover bij de Nationale ombudsman, en geeft aan niet gehoord te zijn tijdens de behandeling van het beroep. De Nationale ombudsman acht de klacht ongegrond, maar vindt het in een situatie als die van de bierbrouwer wel wenselijk dat de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.
  Lees meer
 4. Rapport 24 juli 2018

  2018/060 Communicatie Politie Zeeland-West Brabant met familie onvoldoende in vermissingszaak familielid

  Een gezin klaagt over de inzet, begeleiding en klachtbehandeling die de politie hen bood na de vermissing van hun familielid. Zij wordt bijgestaan door het Anti Discriminatie Bureau Zeeland. De ombudsman onderzocht daarnaast op eigen initiatief de inzet van de Landelijke Eenheid van de politie. De ombudsman concludeert dat de politie Zeeland-West Brabant en de Landelijke Eenheid zich voldoende hebben ingezet om het vermiste familielid te vinden. En ook haar best heeft gedaan de familie bij haar acties te betrekken. Bij het contact met de familie heeft de politie achteraf gezien echter wel steken laten vallen. Door bijvoorbeeld eerder een professionele tolk in te schakelen, had dit kunnen worden opgelost. De ombudsman vindt de klacht op dit punt gegrond. Hiermee samenhangend had de politie de klacht van de familie over de slechte communicatie gegrond moeten verklaren. De politie heeft hiermee in strijd gehandeld met het vereiste van een goede motivering. De ombudsman vindt de klacht op dit punt dan ook eveneens gegrond. Dat de politie heeft geleerd van de klacht en verbeteringen heeft doorgevoerd in het proces rond vermissingen, is positief.
  Lees meer
 5. Rapport 24 juli 2018

  2018/059 RDW slaat zonder overleg met eigenaar nieuw chassisnummer in bij Jaguar uit 1963

  Man koopt een Jaguar uit 1963. Omdat het Voertuig Identificatienummer (VIN) op het kentekenbewijs niet overeenkomt met het VIN in het chassis, vraagt hij de Dienst Wegverkeer (RDW) om dat aan te passen. Buiten zijn medeweten om, haalt de RDW het chassisnummer door en slaat op een andere plaats in de kofferbak, het VIN opnieuw in. De Nationale ombudsman vindt dat de RDW dit niet had hoeven en mogen doen omdat de zes cijfers en de letter nog goed leesbaar waren. Hij doet de aanbeveling om de interne richtlijnen van de RDW aan te passen voor het doorhalen van een chassisnummer. Ook vindt hij dat de RDW een gebaar moet maken naar de eigenaar omdat zijn auto moeilijker verkoopbaar is.
  Lees meer
 6. Rapport 23 juli 2018

  2018/058 UWV moet afspraken over wijziging van oorspronkelijke vraagstelling van het deskundigenoordeel schriftelijk bevestigen

  Een vrouw die door een ernstig ongeluk arbeidsongeschikt is geworden, klaagt erover dat het UWV de vraagstelling van het deskundigenoordeel zonder overleg heeft aangepast en haar klacht hierover onzorgvuldig heeft behandeld. Het UWV is op één klachtonderdeel ingegaan, terwijl zij over meerdere aspecten had geklaagd. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV inderdaad onvoldoende open en duidelijk met verzoekster heeft gecommuniceerd en niet zorgvuldig is geweest in de klachtbehandeling. Hij acht daarom beide klachten gegrond en doet het UWV de aanbeveling om afspraken over wijziging van de oorspronkelijke vraagstelling van het deskundigenoordeel schriftelijk te bevestigen.
  Lees meer
 7. Rapport 23 juli 2018

  2018/057 Politie Noord Nederland schendt privacy gedetineerde door gegevens met UWV te delen

  Gedetineerde in TBS-kliniek doet aangifte van oplichting omdat zijn broer op zijn naam een uitkering bij het UWV heeft aangevraagd. De politieambtenaar Noord Nederland doet navraag bij het UWV. Daarna belt de politie opnieuw het UWV om de detentiestatus van de man door te geven. Het UWV start een invorderingsprocedure. De Nationale ombudsman vindt dat er geen grond was om het UWV de informatie in het tweede gesprek te geven, het UWV had deze informatie niet nodig om stappen te ondernemen zoals het heeft gedaan. Daarnaast was het huwelijk van de advocaat op de geplande zittingsdatum van de klachtencommissie zwaarwegend genoeg om de zitting te verplaatsen naar een andere datum.
  Lees meer
 8. Rapport 18 juli 2018

  Rapportbrief: Domeinen houdt bij taxatie rekening met onjuist type auto

  Een man is het niet eens met de vastgestelde taxatiewaarde van zijn inbeslaggenomen genomen auto van 500 euro. De Nationale ombudsman stelt vast dat Domeinen bij de taxatie is uitgegaan van een aantal onderdelen dat betrekking had op de auto, zoals merk, chassisnummer en kilometerstand. Maar wel is er uitgegaan van een onjuist type auto. Ook stond niet in het taxatierapport dat het ging om een cabriolet. Domeinen heeft besloten om een externe taxateur in te schakelen die rekening houdt met de door de ombudsman vastgestelde feiten. Domeinen heeft hierdoor laten zien oplossingsgericht te werken, als er fouten worden gemaakt.
  Lees meer
 9. Rapport 16 juli 2018

  2018/056 Wat kan ik nog meer doen om de verkoop van mijn auto tegen te houden?

  Als zijn zoon erin rijdt, neemt de politie de auto van een man in beslag. De man dient via zijn advocaat meerdere verzoeken in om de auto terug te krijgen en de officier van Justitie beslist tot teruggave. Toch wordt de auto een paar dagen later door Domeinen Roerende Zaken verkocht. Omdat de auto onterecht verkocht is, biedt Domeinen Roerende Zaken de man de opbrengst van de verkoop aan. Daarmee gaat hij niet akkoord, en hij dient hierover een klacht in bij de Nationale ombudsman. De ombudsman doet de aanbeveling om de vervangingswaarde van de auto te vergoeden een financiële tegemoetkoming te verstrekken voor de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en de huur van een auto in de periode dat de man niet over zijn eigen auto kon beschikken.
  Lees meer
 10. Rapport 16 juli 2018

  2018/052 OM verstrekt gemeente meer informatie dan nodig is

  Man heeft aangifte gedaan tegen de burgmeester wegens smaad en laster. Het OM stuurt hem een brief dat er geen sprake is van smaad en laster en daarom niet gaat vervolgen. Het OM stuurt ook een kopie van die brief naar de burgemeester en hierover dient de man een klacht in. De Nationale ombudsman vindt dat het OM de burgemeester meer informatie heeft verstrekt dan nodig was.
  Lees meer