Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

1929 resultaten gevonden

 1. Rapport 8 februari 2019

  Rapportbrief: Geen telefoonnummer op aanslag waterschapsbelasting

  Een man klaagt dat het telefoonnummer van Waternet ontbreekt op zijn aanslag waterschapsbelasting die hij per post kreeg. De Nationale ombudsman heeft Waternet gevraagd het telefoonnummer wel te vermelden. Hij vindt dat overheidsinstanties op verschillende manieren bereikbaar moeten zijn, niet bijvoorbeeld alleen digitaal. Waternet gaat het vermelden van het telefoonnummer op de aanslag heroverwegen.
  Lees meer
 2. Rapport 7 februari 2019

  2019/011 Universiteit Utrecht had wetenschapper moeten betrekken in behandeling van klacht van oud-student over ontbreken van vermelding als co-auteur

  Een man klaagt erover dat het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht hem niet heeft betrokken bij de klachtenprocedure van een (voormalige) student over de vermelding als co-auteur bij een publicatie. Daarnaast vindt hij dat het College van Bestuur te dwingend is geweest in zijn advies om de publicatie te corrigeren. Hij is wel betrokken als informant, maar niet gehoord als belanghebbende. De ombudsman is het met de wetenschapper eens dat dit wel had moeten gebeuren en acht zijn klacht op dat punt gegrond. Met betrekking tot de correctie geeft de ombudsman de man geen gelijk.
  Lees meer
 3. Rapport 7 februari 2019

  2019/012 Jeugdbescherming Gelderland neemt voldoende regie in complexe echtscheidingszaak

  Een transgender-ouder van twee kinderen is verwikkeld in een complexe echtscheiding. Ze heeft haar kinderen al een jaar niet gezien. De rechter spreekt een ondertoezichtstelling (OTS) uit om het contact tussen de ouders te herstellen. De OTS wordt verlengd als de ouders na een jaar nog steeds niet communiceren. De vrouw klaagt erover dat Jeugdbescherming niet genoeg doet om een bezoekregeling van de grond te krijgen. Ook voelt ze zich door hen niet geholpen als haar ex bij hen op kantoor discriminerende en kwetsende opmerkingen maakt. De ombudsman vindt dat Jeugdbescherming voldoende regie heeft genomen. In verband met een onpartijdige houding kan de jeugdbeschermer over de vermeende discriminatie geen standpunt innemen. Wel mag worden verwacht dat de jeugdbeschermer in een gesprek de-escalerend optreedt. Uit gespreksaantekeningen blijkt dat dit ook is gebeurd.
  Lees meer
 4. Rapport 5 februari 2019

  2019/010 Gemeente Leeuwarden mag school van zoon niet om informatie vragen bij onderzoek naar uitkeringsfraude

  Een vrouw klaagt over de manier waarop het team Handhaving van de gemeente Leeuwarden een huisbezoek bij haar aflegde om na te gaan of zij samenwoont met een man die een daklozenuitkering ontvangt. Zij vindt dat haar privacy door dit onderzoek ernstig is aangetast omdat de handhavers onder meer informatie hebben gevraagd op de school van haar zoon. De gemeente zegt dat ze de regels hebben gevolgd. De ombudsman is het met de vrouw eens dat het niet behoorlijk was om de school van haar zoon om informatie te vragen, maar vindt dat de gemeente het huisbezoek inderdaad mocht afleggen en zich bij het opvragen van andere informatie ook aan de regels heeft gehouden.
  Lees meer
 5. Rapport 28 januari 2019

  2019/003 Reservistenbeleid onderzocht en aangepast mede dankzij onderzoek Veteranenombudsman

  Een getraumatiseerde reservist klaagt bij terugkomst uit Afghanistan bij de Veteranenombudsman over het feit dat de integriteitscommissie van het ministerie van Defensie geen onderzoek doet naar zijn melding over pestgedrag en Defensie zijn klachten niet oppakt. Dit en de slechte begeleiding van deze veteraan had als gevolg dat niet alleen zijn veiligheid, maar ook die van anderen in het geding zijn gekomen. Het herhaaldelijk aandringen op behandeling van de klachten door de Veteranenombudsman heeft er mede toe geleid dat het reservistenbeleid bij de Groep Luchtmacht Reserve (GLR) nader is onderzocht en dat een aantal wijzigingen is doorgevoerd.
  Lees meer
 6. Rapport 21 januari 2019

  2019/007 Politie vergoedt schade aan ingevorderde bus niet

  De eigenaar van een busverhuurbedrijf klaagt over het niet nakomen van een toezegging door de politie. Die had zijn bus gevorderd om een groep voetbalsupporters te vervoeren nadat hij –uit angst voor vernieling- de groep niet wilde vervoeren. De politie had hem toegezegd eventuele schade te vergoeden. De eigenaar doet aangifte tegen de supporters wegens vernieling maar die wordt geseponeerd. De politie weigert vervolgens de vernielingen te vergoeden en zegt dat de bus feitelijk niet was gevorderd. De ombudsman oordeelt dat de politie meer oog had moeten hebben voor de positie van de eigenaar en had moeten kijken naar oplossingsmogelijkheden. De ombudsman doet de aanbeveling om binnen zes weken te kijken naar de mogelijkheden en een passende oplossing.
  Lees meer
 7. Rapport 21 januari 2019

  2019/006 Registratie aandachtsvestiging/signalering door politie niet op orde

  De eigenaar van een particulier ambulance- en brandweerbedrijf klaagt over de manier waarop de politie hem heeft bejegend en de plaatsing van een zogenaamde aandachtsvestiging/signalering op zijn persoon en de voertuigen. Dit komt volgens de eigenaar door een conflict tussen hem en het Instituut Fysieke Veiligheid over vergunningen. Na onderzoek concludeert de ombudsman dat binnen de politie niet duidelijk is om welke signalering het gaat, waarom de politie deze koos en of aan de eisen voor deze signalering is voldaan. Verder is de schijn van partijdigheid gewekt. De ombudsman beveelt aan de registratie van signaleringen op orde te brengen.
  Lees meer
 8. Rapport 21 januari 2019

  2019/009 LBIO moet brieven zorgvuldiger formuleren en klachtenprocedure correct toepassen

  Een gescheiden man vindt dat het LBIO zijn klacht niet correct heeft behandeld. Hij heeft zes weken niets gehoord op zijn klacht over een onduidelijke brief en kreeg twee maanden lang geen reactie op zijn verzoek om inzage in zijn dossier. De man heeft met het LBIO te maken omdat hij zijn alimentatie vaak niet of te laat betaalt. Zijn ex-partner moet het LBIO dan inschakelen om de alimentatie alsnog te krijgen. De ombudsman vindt het onacceptabel dat de man steeds te laat is met het betalen van alimentatie, maar is het met de man eens dat het LBIO zijn brieven zorgvuldig moet formuleren en de klachtenprocedure correct moet toepassen.
  Lees meer
 9. Rapport 21 januari 2019

  2019/008 Seponering van OM duurt te lang en wil verzoek tot schadevergoeding niet zelf behandelen

  Een man wordt verdacht van een strafbaar feit en moet zich melden bij de politie. De rechter-commissaris schorst de voorlopige hechtenis maar verbindt hier wel voorwaarden aan. Ruim een jaar later hoort de man van het OM dat wegens gebrek aan bewijs er geen verdere strafvervolging zal komen. Hij vindt dat de zaak eerder afgedaan had kunnen worden. Dan had hij minder lang last gehad van de opgelegde voorwaarden. Hij dient via zijn advocaat een schadevergoeding in. Het OM stuurt het verzoek ter behandeling door aan een rechtbank. De man vindt dat het OM zijn verzoek zelf in behandeling had moeten nemen. De Nationale ombudsman vindt dat over beide klachten het OM niet behoorlijk heeft gehandeld. Hij beveelt de minister van Justitie en Veiligheid aan om het OM het verzoek om schadevergoeding alsnog te laten behandelen.
  Lees meer
 10. Rapport 10 januari 2019

  2019/002 Belastingdienst wijst verzoek om saldoverklaring af bij gebrek aan definitieve aanslag inkomstenbelasting

  Een man heeft in het verleden koopsompolissen afgesloten en betaald. Hij is toen vergeten de premie af te trekken bij zijn belastingaangifte, terwijl dat wel mocht. Om dat alsnog te doen stuurt hij zijn aangiften over de betreffende jaren met zijn verzoek mee. De Belastingdienst wijst zijn verzoek af en geeft aan dat niet de aangifte, maar de definitieve aanslag als bewijsstuk telt. De man is het daar niet mee eens en klaagt er ook over dat een medewerker van de BelastingTelefoon hem (ten onrechte) heeft verteld dat een aangifte voldoende was. Hij heeft deze gesprekken ook opgenomen. De Nationale ombudsman acht de klacht van de man ongegrond, maar is het wel met hem eens dat de BelastingTelefoon hem niet goed heeft geïnformeerd.
  Lees meer