Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

126 resultaten gevonden

 1. Onderzoek 19 maart 2018

  2018/005 Ombudsvisie op professionele klachtbehandeling

  De Nationale ombudsman biedt overheden met de ‘Visie op professionele klachtbehandeling’ inspiratie en praktische houvast om klachtbehandeling nog professioneler aan te pakken. Overheidsinstanties bevragen de ombudsman steeds vaker over klachtbehandeling; op die vragen geeft onze visie antwoord. De ombudsman roep alle overheden op deze visie in hun praktijk te brengen. Zo zorgen we samen dat klachten van burgers op een goede manier behandeld worden.
  Lees meer
 2. Onderzoek 13 maart 2018

  2018/015 Demonstreren, een schurend grondrecht?

  Het lukt gemeenten en politie niet altijd om het demonstratierecht voldoende te waarborgen. Dit constateert de Nationale ombudsman in zijn rapport "Demonstreren, een schurend grondrecht?" Demonstreren is een grondrecht en dat betekent dat de gemeente en politie zich tot het uiterste moeten inspannen om demonstraties te faciliteren en te beschermen, zodat burgers in vrijheid hun mening – hoe impopulair ook – kunnen laten horen.
  Lees meer
 3. Onderzoek 18 januari 2018

  2018/010 Een open deur? Onderzoek naar de toegankelijkheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening

  De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening dat gemeenten mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening bieden. Er is volgens de ombudsman dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk.
  Lees meer
 4. Onderzoek 13 december 2017

  2017/140 Onaanvaardbaar oponthoud van gedetineerden in ophoudkamers

  Onderzoek uit eigen beweging naar de duur en wijze van opvang van gedetineerden in ophoudkamers van het cellencomplex in een gerechtsgebouw. De Nationale ombudsman vindt het onaanvaardbaar dat gedetineerden langer dan zes uur verblijven in een ophoudkamer. Daarnaast benadrukt hij dat het belangrijk is om de gedetineerden in de ophoudkamers steeds goed te informeren en correct te bejegenen. Dit is des te belangrijker op het moment dat een gedetineerde langer dan zes uur wordt opgehouden.
  Lees meer
 5. Onderzoek 8 december 2017

  2017/135 Klachtbehandeling Zorgverzekeringskantoor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Onderzoek uit eigen beweging naar de klachtbehandeling binnen het Zorgverzekeringskantoor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ZVK). De Nationale ombudsman doet het ZVK een aantal aanbevelingen om de klachtbehandeling te verbeteren. Wel concludeert hij na onderzoek dat het ZVK burgers actief informeert over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman.
  Lees meer
 6. Onderzoek 17 november 2017

  Verkenning van de positie van ex-partners van veteranen

  De Veteranenombudsman ontving klachten van ex-partners die stellen dat Defensie onvoldoende oog en waardering heeft voor de rol die zij hebben gespeeld. Ex-partners kunnen geen beroep doen op de Veteranenwet omdat zij daarin niet worden aangemerkt als "relatie van de veteraan". De ombudsman startte een verkenning om inzicht in de omvang van de problemen en mogelijke oplossingen te krijgen. De verkenning laat zien dat de kwestie die de ex-partners bij de Veteranenombudsman aankaartten, wel degelijk bestaat. (dossiernummer 2017.12863)
  Lees meer
 7. Onderzoek 28 september 2017

  2017/105 Wat mogen omwonenden van hun gemeente verwachten bij evenementen?

  Van een koude kermis thuiskomen
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 8. Onderzoek 6 september 2017

  2017/098 Onderzoek naar knelpunten voor burgers bij MijnOverheid

  Wat mogen burgers in redelijkheid verwachten van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de werking van MijnOverheid en daarbinnen specifiek de Berichtenbox?
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 9. Onderzoek 29 augustus 2017

  Over effectiviteit gesproken

  Een kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van de onderzoeken uit eigen beweging van de Nationale ombudsman
  Lees meer