Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

804 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 22 april 2002

  Behandeling asielaanvragen vermoedelijke mensenrechtenschenders te traag

  De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) slaagt er niet in om zogeheten 1F-zaken binnen de wettelijke termijn af te handelen, de betrokken vreemdelingen worden daarover niet tijdig geïnformeerd en de registratie is niet op orde. Dit concludeert de…
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 20 maart 2002

  Jaarverslag 2001 Nationale ombudsman: meer mensen hebben de Nationale ombudsman weten te vinden

  Bijna 28000 mensen wendden zich in 2001 schriftelijk of telefonisch tot de Nationale ombudsman. Dat is een kwart meer dan in 2000. Door de Postbus 51 campagne die eind vorig jaar is gevoerd, hebben meer mensen de ombudsman kunnen vinden. Het aantal…
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 6 september 2001

  Nationale ombudsman start campagne om bekendheid te vergroten

  "Als u een probleem heeft met de óverheid, kan de Nationale ombudsman u helpen." Dat is de boodschap van een televisie- en radiospot van de Nationale ombudsman. Op 10 september start de Nationale ombudsman een Postbus 51-campagne om de bekendheid van het…
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 28 maart 2001

  Opvang asielzoekers in aanmeldcentra zorgwekkend

  De opvang van asielzoekers in de aanmeldcentra is zorgwekkend, concludeert de Nationale ombudsman, mr. R. Fernhout, op basis van een zojuist afgerond onderzoek. Sinds de invoering van de 48 uurs-procedure in 1999 zijn asielzoekers gedwongen vaak dagen te…
  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 21 maart 2001

  Jaarverslag 2000 Nationale ombudsman: trage overheid meest voorkomende probleem

  Ongeveer 21000 mensen wendden zich in 2000 schriftelijk of telefonisch tot de Nationale ombudsman. Ruim 12000 mensen zochten telefonisch contact. Er kwamen meer dan 8200 schriftelijke klachten binnen. Dat is 7% meer dan in 1999. Deze stijging komt vooral…
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 6 november 2000

  Nationale ombudsman start onderzoek overbrenging Nederlandse gedetineerden uit Marokko

  De Nationale ombudsman start deze week op eigen initiatief een onderzoek naar de uitvoering van het verdrag tussen Nederland en Marokko, waarin is geregeld dat Nederlanders die in Marokko veroordeeld zijn tot gevangenisstraf onder bepaalde voorwaarden hun…
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 9 juni 2000

  Besluiten over ambtshalve vermindering werken voortaan terug tot datum arrest Hof van Justitie

  De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten de voorschriften voor het ambtshalve verlenen van verminderingen of teruggaven aan te passen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat aan besluiten van de Staatssecretaris over het verlenen van vermindering in…
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 5 april 2000

  VWS pakt problematiek 'hervonden incestherinneringen' niet adequaat aan

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zich onvoldoende ingespannen om de problematiek rondom de zogenoemde 'hervonden incestherinneringen' adequaat aan te pakken. Het Ministerie had eerder onderzoek moeten (laten) doen naar de…
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 20 maart 2000

  Nationale ombudsman biedt jaarverslag 1999 aan

  In 1999 wendden ongeveer 21 000 mensen zich schriftelijk of telefonisch tot de Nationale ombudsman. Het aantal telefonische vragen was ruim 13 000. Er kwamen ruim 7600 schriftelijke klachten binnen. Dat is 9% minder dan in 1998. Deze daling komt vooral…
  Lees meer
 10. Nieuwsbericht 20 april 1999

  Gang van zaken rond AP-23 mijn onthutsend

  Het is aannemelijk dat de ongelukken met de AP-23 mijn in 1983 en 1984 bij de Koninklijke Landmacht in Oldebroek niet zouden zijn gebeurd als Defensie al meteen in 1970 maatregelen had genomen, toen bij een controle van de mijn een constructiefout was…
  Lees meer