Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

9310 resultaten gevonden

 1. Column 2 december 2016

  Is mijn gedrag integer?

  Frits* en Hubert* zijn twee betrokken bewoners van een klein dorp in het Zuiden van Nederland. Als bestuursleden zetten ze zich via een stichting in voor sport en evenementen in het dorp. De gemeente is op zoek naar een beheerder voor de lokale sporthal. F…
  Lees meer
 2. Rapport 1 december 2016

  2016/109 Openbaar lichaam Bonaire handelt niet oplossingsgericht bij verzoek om handhaving

  Verzoekers klagen over de wijze waarop het openbaar lichaam Bonaire heeft gereageerd op een verzoek om handhaving jegens degene die zonder vergunning een derde bouwlaag bouwt. Gelet op de rol die het OLB heeft als vergunningverlener/ handhaver, meent de Nationale ombudsman dat het aan het OLB is zich in te spannen om met partijen een oplossing te vinden. Hoewel de intentie er bij het OLB wel lijkt te zijn, is van deze aanpak nog niet gebleken. De klacht is in zoverre gegrond.
  Lees meer
 3. Instantie 29 november 2016

  Entidat Públiko Boneiru

 4. Instantie 29 november 2016

  Public Body of Bonaire

 5. Rapport 28 november 2016

  2016/108 Sociale Verzekeringsbank informeert AOW-er in buitenland niet actief over wijziging in zijn AOW-leeftijd

  Een man is woonachtig in Denemarken. Hij ontvangt een pensioenoverzicht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarop staat dat hij zijn AOW-pensioen vanaf zijn 65e jaar gaat ontvangen. De man krijgt uiteindelijk op zijn 65e jaar geen bericht van de SVB en neemt zelf contact op. Hij hoort dat hij pas zes maanden later recht heeft op AOW, omdat de wetgeving is aangepast en de AOW-leeftijd voor iedereen omhoog gaat. Hij klaagt erover dat hij hier niet over is geïnformeerd. De Nationale ombudsman vindt dat de SVB niet kan aannemen dat iedereen in het buitenland op de hoogte is van deze wetswijziging. De ombudsman vraagt de SVB daarom de pensioengerechtigden in het buitenland te informeren over wijzigingen die invloed hebben op hun AOW-pensioen.
  Lees meer
 6. Column 26 november 2016

  Verrassing: grafkosten verzesvoudigd

  De grafrechten voor het dubbelgraf van de ouders van Erik* zijn verlopen. Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Wil Erik het graf behouden? Dan moet hij dit voor de komende tien jaar weer betalen. Van de gemeen…
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 25 november 2016

  Veteranenombudsman vraagt aandacht voor ongelijke behandeling bij berging vliegtuigwrakken

  De Veteranenombudsman, Reinier van Zutphen, heeft bij minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn zorg geuit over de ongelijke behandeling van nabestaanden bij de berging van vliegtuigwrakken. In praktijk beslissen gemeenten hoe er…
  Lees meer
 8. Rapport 23 november 2016

  2016/107 LBIO handelt niet oplossingsgericht bij het overnemen van de inning alimentatie

  Een gescheiden man betaalt alimentatie aan zijn ex-partner. Door een betalingsachterstand neemt het LBIO de inning van de alimentatie over. Het LBIO rekent vervolgens onterecht langer terug dan zes maanden voor de inning. De man betaalt de gehele achterstand behalve het te veel geinde bedrag. De man klaagt erover dat het LBIO vervolgens voor de tweede keer de inning overneemt en de betaalde opslagkosten aan zijn ex-partner overmaakt. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO niet oplossingsgericht heeft gehandeld. Het LBIO mocht niet van verzoeker blijven eisen dat hij de alimentatietermijn moet betalen die buiten de wettelijke zes maanden termijn ligt. Ook vindt de ombudsman het niet juist dat de opslagkosten zonder overleg zijn overgemaakt naar de ex-partner.
  Lees meer
 9. Rapport 23 november 2016

  2016/106 LBIO bereidt beslissing om inning alimentatie over te nemen onvoldoende voor

  Een gescheiden man betaalt alimentatie voor zijn twee kinderen. Eén kind woont bij hem. In een aanvullend ouderschapsplan wordt een omgangsregeling vastgelegd en spreken ze af over en weer alimentatie te betalen. Na diverse discussies doet de moeder een voorstel om de omgangsregeling en de alimentatie te laten vervallen. De man accepteert uiteindelijk het voorstel en stuurt de ondertekende overeenkomst naar de advocaat. Het LBIO laat de man na een aantal maanden weten dat hij de alimentatie niet heeft betaald. De man wijst op de gesloten overeenkomst, maar de moeder zegt de overeenkomst niet te hebben ontvangen. Hij klaagt erover dat het LBIO de inning overneemt zonder eerst voldoende navraag te doen. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de inning onvoldoende heeft voorbereid.
  Lees meer
 10. Rapport 22 november 2016

  Brief: Ministerie van Financiën doet onderzoek naar serviceberichten

  Een fiscaal dienstverlener klaagt erover dat de Belastingdienst berichten verstuurt zonder dat is aangegeven voor wie het bericht bedoeld is. Het is zo niet duidelijk voor welke cliënt een e-mailbericht bestemd is. Ook vindt hij het onbeleefd dat de Belastingdienst geen geadresseerde in de mail vermeldt. Het ministerie van Financiën laat de Nationale ombudsman weten te begrijpen dat het niet vermelden van kenmerken in de e-mailberichten voor een fiscaal dienstverlener problemen geeft. Het ministerie gaat kijken of het mogelijk is om daaraan tegemoet te komen, zonder afbreuk te doen aan het belang van de bescherming van privacy. De Nationale ombudsman besluit daardoor geen nader onderzoek te doen en wacht het resultaat van het ministerie af. (2015.33457)
  Lees meer