Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

5083 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 28 januari 2019

  Onderzoek Veteranenombudsman leidt tot aanpassing reservistenbeleid Defensie

  Nationale ombudsman, tevens Veteranenombudsman, Reinier van Zutphen, onderzocht een zaak van een getraumatiseerde reservist, wiens klachten niet naar behoren zijn opgepakt door Defensie. Dit en de slechte begeleiding van de veteraan had als gevolg dat de…
  Lees meer
 2. Rapport 28 januari 2019

  2019/003 Reservistenbeleid onderzocht en aangepast mede dankzij onderzoek Veteranenombudsman

  Een getraumatiseerde reservist klaagt bij terugkomst uit Afghanistan bij de Veteranenombudsman over het feit dat de integriteitscommissie van het ministerie van Defensie geen onderzoek doet naar zijn melding over pestgedrag en Defensie zijn klachten niet oppakt. Dit en de slechte begeleiding van deze veteraan had als gevolg dat niet alleen zijn veiligheid, maar ook die van anderen in het geding zijn gekomen. Het herhaaldelijk aandringen op behandeling van de klachten door de Veteranenombudsman heeft er mede toe geleid dat het reservistenbeleid bij de Groep Luchtmacht Reserve (GLR) nader is onderzocht en dat een aantal wijzigingen is doorgevoerd.
  Lees meer
 3. Column 26 januari 2019

  Onvrijwillig openbaar?

  Harry* is doorgaans een tevreden mens. Maar hij is allesbehalve blij als de gemeente zijn persoonsgegevens deelt met anderen terwijl hij dat niet verwacht had. Volgens de gemeente hebben zij niets fout gedaan maar daar is Harry het absoluut niet mee eens.…
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 25 januari 2019

  Nationale ombudsman presenteert Ombudsagenda 2019

  Van toegang tot recht tot zelfredzame daklozen, risicoprofilering door algoritmen en armoede en schulden in Caribisch Nederland. De Nationale ombudsman richt het vizier in 2019 onder andere op binnentreden door de politie, toegang tot recht,…
  Lees meer
 5. Video 22 januari 2019

  Klacht van de Dag

  Klachtbehandelaar Marlies vertelt over een klacht van een mevrouw over de gemeente waar zij woont. Ze had bij hen een klacht ingediend over geluidsoverlast van hangjongeren in het speeltuintje naast haar huis. Maar ze wist niet goed wat de gemeente hier nu…
  Lees meer
 6. Rapport 21 januari 2019

  2019/007 Politie vergoedt schade aan ingevorderde bus niet

  De eigenaar van een busverhuurbedrijf klaagt over het niet nakomen van een toezegging door de politie. Die had zijn bus gevorderd om een groep voetbalsupporters te vervoeren nadat hij –uit angst voor vernieling- de groep niet wilde vervoeren. De politie had hem toegezegd eventuele schade te vergoeden. De eigenaar doet aangifte tegen de supporters wegens vernieling maar die wordt geseponeerd. De politie weigert vervolgens de vernielingen te vergoeden en zegt dat de bus feitelijk niet was gevorderd. De ombudsman oordeelt dat de politie meer oog had moeten hebben voor de positie van de eigenaar en had moeten kijken naar oplossingsmogelijkheden. De ombudsman doet de aanbeveling om binnen zes weken te kijken naar de mogelijkheden en een passende oplossing.
  Lees meer
 7. Rapport 21 januari 2019

  2019/006 Registratie aandachtsvestiging/signalering door politie niet op orde

  De eigenaar van een particulier ambulance- en brandweerbedrijf klaagt over de manier waarop de politie hem heeft bejegend en de plaatsing van een zogenaamde aandachtsvestiging/signalering op zijn persoon en de voertuigen. Dit komt volgens de eigenaar door een conflict tussen hem en het Instituut Fysieke Veiligheid over vergunningen. Na onderzoek concludeert de ombudsman dat binnen de politie niet duidelijk is om welke signalering het gaat, waarom de politie deze koos en of aan de eisen voor deze signalering is voldaan. Verder is de schijn van partijdigheid gewekt. De ombudsman beveelt aan de registratie van signaleringen op orde te brengen.
  Lees meer
 8. Rapport 21 januari 2019

  2019/009 LBIO moet brieven zorgvuldiger formuleren en klachtenprocedure correct toepassen

  Een gescheiden man vindt dat het LBIO zijn klacht niet correct heeft behandeld. Hij heeft zes weken niets gehoord op zijn klacht over een onduidelijke brief en kreeg twee maanden lang geen reactie op zijn verzoek om inzage in zijn dossier. De man heeft met het LBIO te maken omdat hij zijn alimentatie vaak niet of te laat betaalt. Zijn ex-partner moet het LBIO dan inschakelen om de alimentatie alsnog te krijgen. De ombudsman vindt het onacceptabel dat de man steeds te laat is met het betalen van alimentatie, maar is het met de man eens dat het LBIO zijn brieven zorgvuldig moet formuleren en de klachtenprocedure correct moet toepassen.
  Lees meer
 9. Rapport 21 januari 2019

  2019/008 Seponering van OM duurt te lang en wil verzoek tot schadevergoeding niet zelf behandelen

  Een man wordt verdacht van een strafbaar feit en moet zich melden bij de politie. De rechter-commissaris schorst de voorlopige hechtenis maar verbindt hier wel voorwaarden aan. Ruim een jaar later hoort de man van het OM dat wegens gebrek aan bewijs er geen verdere strafvervolging zal komen. Hij vindt dat de zaak eerder afgedaan had kunnen worden. Dan had hij minder lang last gehad van de opgelegde voorwaarden. Hij dient via zijn advocaat een schadevergoeding in. Het OM stuurt het verzoek ter behandeling door aan een rechtbank. De man vindt dat het OM zijn verzoek zelf in behandeling had moeten nemen. De Nationale ombudsman vindt dat over beide klachten het OM niet behoorlijk heeft gehandeld. Hij beveelt de minister van Justitie en Veiligheid aan om het OM het verzoek om schadevergoeding alsnog te laten behandelen.
  Lees meer
 10. Column 19 januari 2019

  Tegen een dichte deur aanlopen

  René* heeft een vorm van autisme en daardoor meer begeleiding en aanpassing van een werkplek nodig. Dat heet beschut werken. Hij kan dus niet bij elke werkgever aan het werk. Wel in een werkomgeving die rekening houdt met zijn mogelijkheden en beperkingen.…
  Lees meer