Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

5080 resultaten gevonden

 1. Column 12 augustus 2011

  Mail van uw overheid

  Rianne leest in een e-mailbericht van de gemeente dit: 'Als u aan dit bericht rechten wilt ontlenen, dient u aan de afzender een schriftelijke bevestiging te vragen van de inhoud van dit bericht.' Nadat ze de inhoud tot zich heeft laten doordringen, barst…
  Lees meer
 2. Rapport 11 augustus 2011

  2011/245: Man klaagt over uitblijven oplossing gemeente inzake overlast van hondenpoep

  Inwoner van Zaltbommel heeft veel last van hondenpoep in zijn wijk. Hij vindt dat de gemeente met oplossingen moet komen zoals het anders inrichten van een groenstrook. De Nationale ombudsman heeft in het rapport Helder Handhaven (14 oktober 2010) aangegeven hoe gemeenten behoorlijk om kunnen gaan met handhavingsverzoeken van burgers. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente Zaltbommel zich, nadat de klacht via de Nationale ombudsman was doorgestuurd, actief heeft opgesteld. Wel vindt hij dat de gemeente eerder aan had moeten geven dat de raad had besloten geen extra geld beschikbaar te stellen voor de bestrijding van overlast door hondenpoep.
  Lees meer
 3. Rapport 10 augustus 2011

  2011/243: Oude buttons bediening pollers functioneren maanden na vernieuwing nog steeds

  In het centrum van Tilburg staan bij de toegang Heuvel/Heuvelring beweegbare paaltjes (pollers) om doorgaand verkeer tegen te houden. Taxichauffeurs kunnen met een button de paaltjes bedienen. De gemeente Tilburg verstrekt deze buttons als de oude zijn ingeleverd en blokkeert de oude. Taxichauffeur heeft zijn oude button ingeleverd en heeft nog geen nieuwe, maar ziet nog steeds andere taxi's wel gebruik maken van de buttons. Kennelijk heeft de gemeente niet alle oude pasjes in het systeem geblokkeerd. De gemeente is daarmee de afspraken niet nagekomen. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente Tilburg beter had moeten communiceren dat dit kwam door technische problemen en in samenspraak met betrokkenen moeten zoeken naar een snelle en informele oplossing.
  Lees meer
 4. Rapport 10 augustus 2011

  2011/242: Zowel transactie als voorwaardelijk sepot worden op strafblad gezet

  Transactie en voorwaardelijk sepot; lood OM oud ijzer?De dag voor Kerst laadt de echtgenote van verzoeker boodschappen uit haar auto. Zij stapt weer in, maar rijdt achteruit en de bestuurder achter haar waarschuwt haar door te toeteren. Er ontstaat een luide woordenwisseling en verzoeker schiet zijn vrouw te hulp en slaat met een softbalknuppel de rechterruit in van de andere auto om die bestuurder tot bedaren te brengen. Het OM Amsterdam benadert hem voor sepot onder de voorwaarde dat hij de schade vergoedt. De man wil vanwege zijn werk geen justitiële documentatie op zijn naam en betaalt de schade. Maar het OM seponeert voorwaardelijk (code 70) en dus heeft hij toch een strafblad. De Nationale ombudsman vindt dat het OM de man beter had moeten informeren over de gevolgen van het accepteren van de transactie.
  Lees meer
 5. Rapport 9 augustus 2011

  2011/240: Bestuur BJZ N-H weigert uitspraak klachtencommissie te volgen

  Vriendin van dochter blijft vanwege crisissituatie thuis in gezin van verzoekster. Er wordt gevraagd om een pleegzorgvergoeding, maar die wordt niet met terugwerkende kracht uitgekeerd over de periode van aanvraag tot indicatiebesluit. De Nationale ombudsman heeft in 2010 een rapport over de netwerkpleegvergoeding uitgebracht, 'Komt een kind bij de buurvrouw' 2010/030 en zie ook rapport 2011/236. Mensen die ruimte in hun hart hebben voor pleegzorg, mogen niet belemmerd worden door een lege portemonnee. Hij doet BJZ Noord-Holland de aanbeveling om de man te compenseren voor de betreffende periode van drie maanden.
  Lees meer
 6. Rapport 9 augustus 2011

  2011/244: Aanwonende klaagt dat gemeente vragen over bestemming terrein niet voldoende heeft beantwoord

  Inwoner van Heerlen klaagt over de opstelling van de gemeente Heerlen over de ontwikkeling van een nieuw gebied, Nieuw Eyckholt, achter zijn huis. Hierover wordt langdurig gecommuniceerd tussen verzoeker en gemeente (o.a. geluidsscherm, groenvoorziening) en de gemeente en de burger staan lijnrecht tegenover elkaar. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente niet tijdig op een passende manier een reactie heeft gegeven op een aantal brieven van verzoeker. Ook vindt hij dat de gemeente tekort is geschoten in de klachtbehandeling.
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 9 augustus 2011

  Ombudsman onderzoekt rol IGZ en UMCG bij operatie baby Jelmer

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de gebeurtenissen rondom de operatie van de baby Jelmer in 2007 in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ook onderzoekt hij de rapportages die de Inspectie voor de…
  Lees meer
 8. Rapport 9 augustus 2011

  2011/238: Werkgever en LBIO zijn het oneens over hoogte betalingsachterstand kinderalimentatie door werknemer

  Verzoeker is werkgever van een gescheiden vader die de kinderalimentatie niet betaalt. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen legt loonbeslag en vordert het saldo vakantiegeld bij de Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid. Omdat dit niet voldoende is en het LBIO niet het saldo vakantiedagen vordert, ontstaat er een betalingsachterstand aan het LBIO en moeten er incassokosten worden betaald. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO actiever met de werkgever had moeten communiceren. Hij doet de aanbeveling om dit in het vervolg te doen wanneer zich in een zaak ontwikkelingen voordoen of stappen zijn gezet door het LBIO die gevolgen kunnen hebben voor het aflossen van de schulden. Daarnaast vindt hij dat het LBIO moet kijken op welke manier de werkgever tegemoet kan worden gekomen.
  Lees meer
 9. Rapport 9 augustus 2011

  2011/241: WSG neemt klacht adoptiedeskundige van ouders cliënt niet in behandeling, omdat hij zelf geen cliënt is

  Tijdens een rechtszaak over ondercuratelestelling van adoptiefdochter, schrijft de William Schrikkergroep een brief waarin de adviseur van de familie (verzoeker) wordt gediskwalificeerd. Er volgt een bemiddelingsgesprek, maar geen klachtbehandeling, want de adviseur wordt niet gezien als cliënt. De Nationale ombudsman heeft in 2010 een handreiking over de klachtbehandeling in de jeugdzorg uitgebracht, 'Goede klachtbehandeling in de jeugdzorg' 2010/045.Hij vindt dat goede klachtbehandeling een onmisbaar terugkoppelingsmechanisme is voor professionals in de jeugdzorg. Hij doet de aanbeveling om de klachten alsnog door de onafhankelijke klachtencommissie te laten behandelen.
  Lees meer
 10. Rapport 8 augustus 2011

  2011/237: Man stuit op gesloten Nederlands consulaat ondanks afspraak om paspoort te halen

  Man woont in Duitsland en vraagt op 28 april 2009 een nieuw paspoort aan bij het consulaat-generaal in Düsseldorf. Het paspoort heeft hij nodig voor een vlucht op 6 mei waarvoor hij het ticket al heeft betaald. Het paspoort wordt met spoed aangemaakt en kan op 4 mei vóór 17.00 uur worden opgehaald. Maar als hij om 16.35 aanbelt, wordt er niet opengedaan. Hij heeft dan geen nieuw paspoort, moet de vlucht laten schieten en lijdt €3.500 schade. Er was wel iemand aanwezig, maar die heeft even de bel niet gehoord. De Nationale ombudsman vindt dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar dat het consulaat niet tekort is geschoten in de dienstverlening.
  Lees meer