Reizigers zonder geldige reden nacht vastgezet door Koninklijke Marechaussee (KMar)

Rapport

Drie mannen wilden op zakenreis gaan naar Koeweit. Ze worden op Schiphol tegengehouden door de Koninklijke Marachaussee (KMar) en een nacht vastgezet. De volgende ochtend liet de KMar hen weer gaan.

De mannen vroegen aan de KMar waarom zij werden vastgehouden. Maar daar komt geen antwoord op. Ook niet in de klachtprocedures die volgen. Voor antwoord op die vraag, verwees de KMar hen naar het Openbaar Ministerie (OM). Daarom dienden de mannen een klacht in bij de Nationale ombudsman.

Uit het klachtdossier wordt niet duidelijk welke feiten en omstandigheden er waren om de mannen van strafbare feiten te verdenken. De ombudsman concludeert daarom dat de mannen zonder wettelijke grond zijn aangehouden en vastgezet. De KMar handelde hiermee in strijd met het recht dat niemand zijn vrijheid ontnomen mag worden zonder wettelijke grondslag. De klacht van de mannen is gegrond.

De mannen klaagden ook dat de KMar hun klacht niet inhoudelijk behandelde, maar hen hiervoor doorstuurde naar het Openbaar Ministerie. Volgens de minister van Defensie is het OM de juiste instantie om deze klacht te behandelen. De medewerkers van de KMar traden namelijk op als hulpofficier van justitie. Zij handelden in opdracht van het OM.

Volgens de ombudsman klopt dat niet helemaal. De KMar was namelijk de enige betrokken instantie. Zowel bij de aanhouding, inverzekeringstelling als de voorgeleiding. De mannen hebben alleen contact gehad met medewerkers van de KMar. Het OM is voor hun al die tijd buiten beeld gebleven. Als zij in die situatie bij de KMar vragen naar de reden van hun aanhouding, moeten zij daar ook een inhoudelijk antwoord krijgen, vindt de ombudsman. Door te verwijzen naar het OM, handelde de KMar in strijd met het vereist van goede informatieverstrekking. Dat is onbehoorlijk, concludeert de ombudsman. Daarom is ook deze klacht gegrond.

 

Instantie:

Klacht:

De mannen klagen dat zij door de KMar zijn aangehouden en een nacht zijn vastgezet. Verder klagen zij erover dat de KMar hun klacht over de reden van aanhouding niet inhoudelijk heeft behandeld en hen daarvoor heeft verwezen naar het OM.

Oordeel:

Gegrond