Gemeente neemt ten onrechte klacht over beslistermijn niet in behandeling

Brief

Een man vindt dat de gemeente Heerlen zijn klacht over het al in de ontvangst­bevestiging verdagen van de beslistermijn op zijn bezwaarschrift ten onrechte niet heeft behandeld. In plaats daarvan wees de gemeente hem op de klachtafhandelingsbrief die zij hem in 2019 stuurde. Daarin schreef de gemeente dat er niet altijd genoeg medewerkers beschikbaar waren om het aantal bezwaarschriften te behandelen.
Ook stelt de man dat de gemeente hem informatie had moeten geven over een derdenbeslag op zijn uitkering.

De ombudsman vindt dat de gemeente Heerlen niet kon volstaan met het verwijzen naar de eerdere klachtafhandelingsbrief uit 2019. Van de gemeente mocht een uitleg worden verwacht waarom het na vier jaar nog nodig was om 'standaard' de beslistermijn te verdagen. De ombudsman gaf de gemeente mee dat hij in eerdere rapporten had geconcludeerd dat de wet de mogelijkheid biedt om te verdagen, maar dat in dit geval vier jaar standaard verdagen niet de bedoeling is. Op dit punt was de klacht dan ook gegrond

Dat de gemeente de man voor informatie over de beslaglegging door derden en zijn schulden doorverwees naar de deurwaarder was volgens de ombudsman terecht.