Programma Klachtbehandeling bij overgedragen publieke taken (publieke taken/private partijen)

Veel gemeenten hebben een deel van hun wettelijke taken in het sociaal domein overgedragen aan gemeenschappelijke regelingen en/of private partijen. Het is onduidelijk bij wie de burger moet zijn als deze een probleem heeft met de uitvoering van die taken. In dit onderzoek gaat de ombudsman in op de vraag bij welke overheidsinstantie de burger terecht kan met klachten over de uitvoering door private partijen in opdracht van een overheid. Ook onderzoeken we hoe gemeenten daarbij de regie kunnen houden. De uitkomst is een totaalvisie van de Nationale ombudsman op dit onderwerp.

  • Het onderzoek is momenteel gericht op gesprekken met overheidsinstanties. Gestart: november 2021.
  • Publicatie van de totaalvisie: eind 2022.