Programma Decentralisatie vanuit burgerperspectief: Jeugdwet

Binnen decentralisatie vanuit burgerperspectief worden drie onderzoeken uitgevoerd: Invloed die burgers hebben binnen de Wmo, de Participatiewet en, samen met de Kinderombudsman, de Jeugdwet. Het eerste deelonderzoek (Wmo) is gestart in april 2022. Het tweede deelonderzoek (Participatiewet) start na de zomer 2022. Het derde deelonderzoek binnen de decentralisatie vanuit burgerperspectief onderzoekt de invloed van kinderen en ouders binnen de Jeugdwet en start ook na de zomer van 2022.

  • Dit deelonderzoek start na de zomer 2022.
  • Afronding deelonderzoek 3: voorjaar 2023.