Programma Decentralisatie vanuit burgerperspectief: Participatiewet

Binnen decentralisatie vanuit burgerperspectief worden drie onderzoeken uitgevoerd: Invloed die burgers hebben binnen de Wmo, de Participatiewet en, samen met de Kinderombudsman, de Jeugdwet. Binnen dit tweede deelonderzoek wordt bekeken in hoeverre mensen die een beroep (moeten) doen op de Participatiewet voldoende worden betrokken bij besluiten die hen aangaan.