Ombudsagenda 2021

Op deze pagina

    Cartoon: verschillende gekleurde poppetjes

    Dagelijks zien de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman dat burgers, kinderen en veteranen de overheid hard nodig hebben: bijvoorbeeld voor een voorziening zoals een uitkering, voor zorg of voor ondersteuning. En voor het beschermen van hun fundamentele (kinder)rechten zoals het recht op huisvesting. Maar bijvoorbeeld ook voor duidelijkheid over de plannen van de gemeente in hun directe leefomgeving.

    De Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en Veteranenombudsman helpen burgers – volwassen, kind of veteraan - op weg in hun contact met de overheid of bij andere organisaties waarover zij bevoegd zijn. De ombudsmannen tussenbeide komen als het fout gaat. Bijvoorbeeld door te bemiddelen of onderzoek in te stellen naar de klacht. Ook kunnen de ombudsmannen problemen die vaak voorkomen aandacht geven. De Kinderombudsman heeft daarnaast als duidelijke kerntaak om kabinet en parlement te adviseren over de naleving van de rechten van kinderen. De Veteranenombudsman let er in het bijzonder op dat veteranen de erkenning, zorg en informatie krijgen waar zij recht op hebben.

    Elk jaar bepalen de ombudsmannen onderwerpen waaraan zij extra aandacht willen geven. De onderwerpen voor 2021, staan op deze Ombudsagenda onder de vijf thema's Fundamentele rechten, Participatie en invloed, Toegang tot voorzieningen, Armoede en Leefbaarheid.