Onderwijsconsulent Sjoerd van den Berg: ‘Onderzoek wat er wél mogelijk is voor een leerling’

Op deze pagina

  Sjoerd van den Berg

  Onderwijsconsulenten helpen leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die vastlopen op school. Komen hun ouders er niet uit met de school? En ook niet met het samenwerkingsverband van de school? Dan geven Onderwijsconsulenten onafhankelijk advies. Zeven vragen aan consulent Sjoerd van den Berg over zijn aanpak.

  Wat doen Onderwijsconsulenten?

  “Wij worden ingeschakeld als leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vastlopen op school. Of zelfs al langdurig thuiszitten. Denk aan leerlingen met een gedragsstoornis, zoals autisme of adhd. Of aan een hoogbegaafde leerling die op school niet genoeg wordt uitgedaagd.

  Onderwijsconsulenten komen in beeld als de ouders, de school en het samenwerkingsverband er samen niet uitkomen om passend onderwijs te regelen. Wij onderzoeken dan wat er aan de hand is. En geven advies over de ondersteuning die de leerling nodig heeft. Daarvoor bemiddelen we tussen alle betrokken partijen. Denk aan leerplichtambtenaren, schoolartsen en jeugdwerkers.” 

  Tegen welke problemen lopen leerlingen en hun ouders aan?

  “Vaak denken alle partijen verschillend over de ondersteuning die een leerling nodig heeft. Dat komt omdat het niet altijd duidelijk waarom een leerling precies vastloopt. En welk soort onderwijs voor hem of haar het beste is. Regulier of speciaal? Onderwijs op een andere locatie? Of dagbesteding in de zorg gecombineerd met onderwijs?

  Als het niet helder is wat een leerling nodig heeft, is het ook onduidelijk wie die ondersteuning moet regelen. En wie er verantwoordelijk is voor de kosten. Dat zorgt voor miscommunicatie en onbegrip. Waardoor het alleen maar moeilijker wordt om een goede oplossing voor de leerling te vinden.”

  Hoe helpen Onderwijsconsulenten daarbij?

  “We starten met een gesprek bij de leerling en de ouders thuis. Zij vertellen hun verhaal en leggen uit welke hulp ze al hebben ingeschakeld. Daarna praten wij met alle betrokkenen. Wat is er precies gebeurd? Weten we waarom de leerling vastloopt? 

  Soms komen we erachter dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling al duidelijk is. Kunnen we ons vinden in het advies dat er ligt? Dan sluiten we ons daarbij aan. Maar soms roept het dossier juist vragen op. Dan doorlopen we een aantal stappen opnieuw. 

  We praten bijvoorbeeld nog eens met de school en de leerplichtambtenaar. Of we adviseren extra diagnostisch onderzoek om te kijken waarom de leerling vastloopt. Is het eigenlijk wel adhd? Of speelt er iets heel anders? Soms ligt er al een ondersteuningsplan klaar, maar blijkt dat gebaseerd op aannames. 

  Uiteindelijk komen wij met een advies: deze leerling heeft de volgende ondersteuning nodig. En daarvoor zijn deze stappen nodig. Zoals een aanvraag voor extra ondersteuning in het regulier onderwijs, aanvullend digitaal onderwijs of onderwijs op een zorglocatie.”

  Tegen welke problemen met de overheid loop je aan in je werk?

  “De decentralisatie van zorg en onderwijs maakt mijn werk soms lastig. In de regio Noord-Holland heb ik te maken met zeventien samenwerkingsverbanden van scholen. Zij werken allemaal weer net even anders. En dan heb ik het nog niet eens over al die verschillende gemeentes. Zij hebben allemaal hun eigen regels en potjes voor ondersteuning. 

  Ik heb dus veel contact met gemeentes en samenwerkingsverbanden. Met hen ga ik in gesprek over de mogelijkheden. Welke zorg kan een gemeente bieden? Wat wordt wel en niet vergoed? 

  Ik zoek telkens naar mogelijkheden. Waar is er toch nog ruimte om deze leerling te helpen? Soms is die ruimte beperkt. Dan kan het zijn dat ik de ouders adviseer de Geschillencommissie Passend Onderwijs in te schakelen.”

  Heb je de Nationale ombudsman weleens ingeschakeld?

  “Nee, meestal kom ik er zelf uit. Zo niet, dan vraag ik mijn collega’s om hulp. Of medewerkers van het kantoor van Onderwijsconsulenten. Ik heb ook weleens een casus voorgelegd aan de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

  Ik weet dat de Nationale ombudsman Onderwijsconsulenten regelmatig aanbeveelt bij ouders die er niet uitkomen met een school. De Kinderombudsman doet dat ook. Heel positief, vind ik. Dat is precies waar wij voor zijn.” 

  Welke tip heb je voor andere professionals die veel bemiddelen?

  “Luister goed naar alle betrokkenen. En werk nooit op basis van aannames. Zorg ervoor dat je precies weet wat het probleem is waar een leerling tegenaan loopt. Zodat je een ontwikkelingsperspectiefplan maakt dat daadwerkelijk aansluit bij de behoefte van de leerling.”

  Hier kunt u terecht als professional

  Werkt u ook met bijvoorbeeld ouders? En helpt u ze bij problemen met de overheid? De Nationale ombudsman kan u van dienst zijn. Neem contact met ons op voor advies. Bel ons speciale nummer voor professionals: 070-3563550.