Ondernemers

Op deze pagina

  De Nationale ombudsman behandelt klachten over de overheid. Steeds vaker weten ook ondernemers de weg naar de Nationale ombudsman te vinden.

  Bent u ontevreden over iets wat een overheidsinstantie heeft gedaan of nagelaten? Dan kunt u een klacht indienen bij de overheidsinstantie zelf. Dat kan bijvoorbeeld als een overheidsinstantie:

  • niet of onvoldoende reageert op (herhaalde) verzoeken om overleg/informatie/reactie;
  • niet op tijd een beslissing neemt;
  • onduidelijke of onvolledige informatie verstrekt;
  • u steeds weer om informatie vraagt die u al hebt gegeven.

  Bent u niet tevreden over de manier waarop de overheidsinstantie uw klacht oplost? Dan kunt u ook als ondernemer kosteloos een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

  Gaat uw klacht de hele branche aan? Dan is het verstandig om hierover ook uw brancheorganisatie in te lichten.