Ombudsfunctionaris Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft sinds september 2021 een onafhankelijke ombudsfunctionaris voor medewerkers en studenten. De ombudsfunctionaris levert een bijdrage aan een veiliger en gezonder werk- en studieklimaat binnen de RUG. Naast (on)gevraagd adviseren en een goed gesprek begeleiden als objectieve en onafhankelijke derde, kan zij op verzoek of uit eigener beweging onderzoek (laten) doen naar structurele ongewenste patronen of trends die het werk- of studieklimaat negatief beïnvloeden. Medewerkers en studenten kunnen op vertrouwelijke basis bij de ombudsfunctionaris terecht. 

De ombudsfunctionaris is Carolijn Winnubst.

Adres
Oude Boteringestraat 71
9712GL GRONINGEN
Nederland
Postadres
Oude Boteringestraat 44
9712GL GRONINGEN
Nederland
Telefoonnummer
06 25 43 14 37
E-mailadres
c.a.winnubst@rug.nl