Animatie: meld klachten over beschut werk

Video

De Nationale ombudsman ontvangt nog steeds signalen van mensen die een klacht hebben over een beschutte werkplek. Om beter zicht te krijgen op de knelpunten en de omvang, roept de ombudsman mensen op zich bij hem te melden met klachten en signalen. Reinier van Zutphen: "Ik maak mij zorgen over de kwetsbare mensen die meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig hebben. Het gaat om mensen die niet snel aan de bel trekken als er problemen zijn." 

Het meldpunt is bereikbaar via beschutwerken@nationaleombudsman.nl of elke werkdag tussen 9:00 en 17:00 uur via het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555.