Rapportbrief: CAK schakelt deurwaarder in zonder eerst persoonlijk contact op te nemen

Rapport

Verzoekster klaagt over de manier waarop het CAK de eigen bijdrage voor (Wlz)-zorg heeft ingevorderd. Het CAK heeft daarvoor een deurwaarder ingeschakeld zonder eerst persoonlijk contact met haar op te nemen.

Verzoekster betaalt al jarenlang iedere maand netjes de eigen bijdrage voor (Wlz)-zorg aan het CAK. Opeens ontvangt zij een brief van de deurwaarder vanwege één gemiste betaling. Het betreft een factuur die 4 maanden eerder aan haar zou zijn verstuurd. Het bedrag is verhoogd met incassokosten en wettelijke rente. Verzoekster zegt dat zij ook de door het CAK verstuurde herinnering en aanmaning niet heeft ontvangen.

De ombudsman heeft een onderzoek naar de klacht ingesteld. Tijdens het onderzoek is het CAK tot de conclusie gekomen dat de overdracht van de factuur in het geval van verzoekster niet terecht was. De incassokosten en wettelijke rente zijn aan haar terugbetaald. 

Het CAK heeft geen persoonlijk contact opgenomen met verzoekster voordat is overgegaan tot invordering. Daarmee heeft het CAK gehandeld in strijd met het behoorlijkheidskader uit het rapport "Invorderen vanuit het burgerperspectief" (2019/005) van de ombudsman. Daarin staat dat de overheid zich moet inspannen om verdere schulden te voorkomen en er naar moet streven waar nodig persoonlijk contact op te nemen. Want door eerst persoonlijk contact op te nemen kan beter zicht worden gekregen op de situatie van de burger en gezocht worden naar een mogelijke oplossing.

De klacht over de onderzochte gedraging van het CAK is gegrond. 

Instantie:

Klacht:

manier waarop het CAK de eigen bijdrage voor (Wlz)-zorg heeft ingevorderd. Het CAK heeft daarvoor een deurwaarder ingeschakeld zonder eerst persoonlijk contact met verzoekster op te nemen.

Oordeel:

Gegrond