Brief: onderzoek naar de beslissing op een verzoek om uitstel van betaling bij Belastingdienst

Rapportnummer
Rapportbrief:
Rapport

Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek is aan verzoeker een navorderingsaanslag ib 2011 (incl. boete) opgelegd voor een bedrag van € 702.110. Tegen deze aanslag is bezwaar gemaakt waarbij de ontvanger is gevraagd om uitstel van betaling. De ontvanger wil alleen uitstel van betaling verlenen onder de voorwaarde dat door verzoeker zekerheid wordt gesteld. In dit geval speelde de uitleg van het toepasselijke invorderingsbeleid; art. 25.2.5 van de Leidraad Invordering 2008. Nadat de Nationale ombudsman daar een oordeel over had gegeven, concludeerde hij dat in dit geval sprake was van een situatie waarin de ontvanger in redelijkheid kon komen tot het oordeel dat het risico op onverhaalbaarheid te groot is om zonder zekerheid uitstel te verlenen.

De reacties op de brief van 4 oktober 2016 gaven geen aanleiding om op de inhoud daarvan terug te komen.

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

wijze van behandeling van het ingediende verzoek om uitstel van betaling

Oordeel: