Brief: Gemeente Peel en Maas houdt voldoende rekening met belangen van burger bij besluitvorming

Rapportnummer
Brief
Rapport

Een buurtvereniging wilde tegenover de woning van verzoekster een jeu-de-boulesbaan aanleggen. De gemeente vond dat goed en liet de aanleg en de communicatie erover met de buurt over aan de buurtvereniging. De gemeente geeft inwoners namelijk graag de ruimte om initiatieven te ontplooien (burgerparticipatie). Verzoekster werd door de aanleg verrast, omdat informatie van de buurtvereniging over de baan haar niet had bereikt. Zij vreest geluidoverlast door de gebruikers van de baan.

De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente goede invulling heeft gegeven aan het begrip burgerparticipatie en zich daarbij voldoende bewust is van de rol die de gemeente daarbij heeft. Dat de berichtgeving over de baan verzoekster niet heeft bereikt is jammer. De Nationale ombudsman verlangt echter niet van de gemeente dat zij de communicatie door de buurtvereniging gaat controleren. Dit zou namelijk strijdig zijn met de wens van de gemeente om inwoners juist de ruimte te geven.

De baan ligt in een park en de baan heeft als doel het creëren van een ontmoetingsplek voor de vergrijzende buurt om eenzaamheid tegen te gaan. De gemeente heeft dat belang afgewogen tegen het belang van verzoekster en de gemeente heeft die beslissing goed gemotiveerd. De Nationale ombudsman vond de beslissing van de gemeente de aanleg van de baan op die plek toe te staan daarom redelijk.

Instantie: Gemeente Peel en Maas

Klacht:

wijze waarop verzoekster is betrokken bij de besluitvorming rondom de aanleg van een jeu-de-boulesbaan tegenover haar woning.

Oordeel:
Niet gegrond