2021/138 Gemeente Culemborg handelt niet voortvarend na klacht over ondergrondse afvalcontainer

Instantie
Rapportnummer
2021/138
Rapport

Een man is het niet eens met de plaatsing van een ondergrondse afvalcontainer voor zijn woning. Hij wil hierover in gesprek met de verantwoordelijke wethouder van zijn gemeente. Hij klaagt erover dat de gemeente niet met hem in gesprek wil en hem heeft doorverwezen naar de gemeenschappelijke regeling Avri. Ook klaagt de man erover dat de gemeente zijn klacht niet professioneel heeft behandeld.

De Nationale ombudsman onderzoekt de klacht en bekijkt of de gemeente voortvarend heeft gehandeld. De ombudsman stelt vast dat na de ontvangst van de klacht al snel duidelijk werd dat de klacht niet bij de gemeente thuishoorde. Maar het heeft daarna veel te lang geduurd voordat de gemeente de klachtbehandeling afrondde. Ook vindt de ombudsman dat het passend was geweest als de gemeente haar rol bij het plaatsen van de ondergrondse container had uitgelegd. Hierover bestond bij de man juist onduidelijkheid. Al met al vindt de Nationale ombudsman dat de gemeente Culemborg in deze kwestie niet voortvarend heeft gehandeld.