2021/028 Over voortvarendheid en transparantie bij klachtbehandeling

Rapportnummer
2021/028
Rapport

Verzoeker was meerdere jaren als extern adviseur werkzaam voor de gemeente. Na een nieuwe aanbestedingsronde zou hij mogelijk via het bedrijf aan wie de opdracht was gegund weer bij de gemeente aan de slag kunnen. Na het opvragen van referenties zag de beoogde nieuwe werkgever echter af van het aanbieden van een dienstverband. Verzoeker heeft hierover meermalen gecorrespondeerd en gesproken met de gemeente, waarna hij uiteindelijk een klacht heeft ingediend.

De Nationale ombudsman oordeelde ten eerste dat de klachtbehandeling veel te lang had geduurd, waarmee was gehandeld in strijd met het vereiste van voortvarendheid.
Daarnaast oordeelde de Nationale ombudsman dat – alhoewel geen uitsluitsel gegeven kan worden over hetgeen bij de gegeven referenties is gezegd – dat de gemeente verzoeker niet duidelijk heeft kunnen maken waarom zij heeft gehandeld zoals zij heeft gedaan. Daarmee is gehandeld in strijd met het vereiste van transparantie.