2020/007 Onderzoek naar de gang van zaken rond een aanhouding door de politie Noord-Nederland

Instantie
Rapportnummer
2020/007
Rapport

Verzoeker klaagt erover dat de politie op 22 mei 2017 een te actieve rol heeft gespeeld bij een onderzoek van de gemeente Midden-Groningen naar de staat van de bebouwing op zijn erf, door hem te beletten zijn woning in te gaan. Tevens klaagt hij erover dat het geweld dat de politie gebruikte bij zijn aanhouding niet proportioneel was.

Gemeenteambtenaren kwamen onder politiebegeleiding naar het erf van verzoeker om een controle uit te voeren vanwege een mogelijke acuut onveilige situatie. Verzoeker wilde de controle niet toestaan. Na een lange discussie liep verzoeker boos richting zijn schuur, met de intentie om de gemeenteambtenaren niet binnen te laten. Op dat moment blokkeerde een politieambtenaar de schuurdeur, zodat verzoeker niet naar binnen kon gaan. Kort daarop is verzoeker gepeppersprayed en even later naar de grond gebracht doordat een politieambtenaar met zijn armen om verzoekers nek ging hangen. Verzoeker is daarop aangehouden.

Op het moment dat verzoeker woedend naar zijn schuur liep, was het de professionele inschatting van de politieambtenaren dat de veiligheid mogelijk in het geding kon komen. Dat vindt de ombudsman niet onbegrijpelijk, gezien de dreigende uitingen die verzoeker herhaaldelijk had gedaan en het feit dat hij koste wat het kost wilde voorkomen dat de gemeenteambtenaren zijn schuur zouden betreden. De politie had reden om op dat moment in actie te komen. Dat een agente de schuurdeur blokkeerde was op zich ook nog geen ingrijpend optreden en had niet hoeven te leiden tot escalatie. Al met al vindt de ombudsman niet dat de politie het vereiste van een de-escalerende opstelling heeft geschonden in de aanloop tot het gebruik van de pepperspray. Dit klachtonderdeel is daarom ongegrond.

Over de evenredigheid van het door de politie gebruikte geweld kan de ombudsman geen oordeel geven, omdat onvoldoende vast is komen te staan wat er is gebeurd.

Instantie:

Klacht:

een te actieve rol gespeeld bij een onderzoek van de gemeente Midden-Groningen naar de staat van de bebouwing op verzoekers erf, door hem te beletten zijn woning in te gaan

 

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie:

Klacht:

tijdens aanhouding van verzoeker geweld gebruikt dat niet proportioneel was

Oordeel:
Geen oordeel