2020/004 SVB handelt niet zorgvuldig en voortvarend bij totstandkoming van het besluit om gezinsbijslag te verlenen

Instantie
SVB
Onderwerp
Kinderbijslag
Rapportnummer
2020/004
Rapport

Een vader verhuist in 2016 met zijn vier kinderen van België naar Nederland. De moeder van de kinderen, en inmiddels de ex-partner van de man, blijft in België wonen. De vader heeft geen inkomen en verzoekt de SVB om kinderbijslag. Omdat sprake is van een gezin dat woont en/of werkt in het buitenland, moet de SVB vaststellen welk land gezinsbijslag (dit is het totaal aan kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag) moet betalen en per wanneer. Om dit te bepalen heeft de SVB informatie nodig van zowel de vader zelf, als van de zusterorganisatie uit België, Famifed, en de Belastingdienst/Toeslagen. De SVB besluit uiteindelijk in 2018 hoeveel kinderbijslag en gezinsbijslag het gezin gaat ontvangen.

De vader klaagt bij de Nationale ombudsman dat de SVB daarbij niet zorgvuldig en voortvarend te werk is gegaan. Hij is tussentijds niet deugdelijk op de hoogte gesteld over de voortgang van zijn aanvraag, ondanks dat hij hierom had verzocht. Ook vindt hij dat de SVB fouten heeft gemaakt in de onderlinge informatie-uitwisseling met de ketenpartners.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de SVB veel contact heeft gehad met de vader en diens gemachtigde en op al hun berichten en telefoontjes heeft gereageerd. Op dit punt heeft de SVB voldoende gedaan. Verder was de SVB niet verplicht om de vader over alle tussentijdse bevindingen te informeren en de interne communicatie met hem te delen. Wel is de Nationale ombudsman van oordeel dat de SVB hem actiever en uitgebreider had moeten toelichten waarom de definitieve besluiten zo lang op zich lieten wachten en waarom hij terugvorderingsbeschikkingen kreeg van zowel de Belastingdienst/Toeslagen als van de SVB. Dit deel van de klacht acht hij gegrond wegens strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking.

De klacht over de samenwerking met de ketenpartners heeft de SVB, naar aanleiding van het onderzoek van de Nationale ombudsman, gegrond verklaard. De SVB heeft erkend dat hij voortvarender en efficiënter had moeten communiceren met Famifed en fouten heeft gemaakt in de communicatie met de Belastingdienst/Toeslagen. In zoverre staat dus vast dat de SVB op dit punt onbehoorlijk heeft gehandeld. De Nationale ombudsman acht deze klacht gegrond wegens strijd met de vereisten van een goede organisatie en goede samenwerking.

Instantie:

Klacht:

tussentijds op de hoogte stellen over de voortgang van verzoekers aanvraag - SVB had verzoeker actiever en uitgebreider uitleg moeten geven waarom de beslissing over zijn aanvraag op zich liet wachten

Oordeel:
Gegrond

Instantie:

Klacht:

tussentijds op de hoogte stellen over de voortgang van verzoekers aanvraag - verzoeker informeren over alle tussentijdse bevindingen en delen van de interne communicatie

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie:

Klacht:

fouten gemaakt in de onderlinge informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners

Oordeel:
Gegrond