2019/051 Onderzoek naar gang van zaken tijdens politieonderzoek in een zedenzaak en de interne klachtbehandeling

Rapportnummer
2019/051
Rapport

Verzoeker is verdacht geweest van seksueel misbruik van zijn zoontje. De zaak is uiteindelijk geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Verzoeker klaagt over het verloop van het politieonderzoek. Hij klaagt erover dat de politie de 'Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik' niet heeft nageleefd, doordat het informatieve gesprek met de meldster van het vermeende misbruik niet is verlopen zoals staat voorgeschreven. Ook klaagt hij erover dat de politie tijdens het onderzoek onjuiste verklaringen heeft afgelegd in het dossier en dat hij tijdens zijn verhoor onbehoorlijk is bejegend door de politie.

De ombudsman heeft zelf nog onderzocht of de interne behandeling van de klacht door de politie goed is verlopen.

De ombudsman komt tot de volgende conclusies:

- De politie heeft de 'Aanwijzing opsporing en vervolging seksueel misbruik' niet goed nageleefd. Het informatieve gesprek met de meldster is niet volgens de regels verlopen. Door de werkwijze van de politie was het verloop van dit gesprek niet zo controleerbaar en zorgvuldig als zou moeten;
- De ombudsman kan niet vaststellen of de politie onjuiste verklaringen heeft afgelegd tijdens het onderzoek. Wel constateert de ombudsman dat er een duidelijk verschil zit tussen verklaringen van de forensisch arts en de verklaringen van de politie. Als de politie zorgvuldiger en doortastender was geweest, had dit misschien al veel eerder opgehelderd kunnen worden;
- De politie heeft verzoeker op een bepaald moment in het verhoor onprofessioneel en onfatsoenlijk bejegend en ten onrechte niet toegestaan dat hij op dat moment met zijn advocaat mocht overleggen;
- De klachtbehandeling bij de politie is niet professioneel verlopen. Dit geldt zowel in de eerste / informele fase bij de politie als in de tweede / formele fase bij de onafhankelijke klachtencommissie. De politiechef heeft hierdoor niet op een solide basis geoordeeld over de klacht.

Instantie: politie-eenheid regionale eenheid Den Haag

Klacht:

Politie-eenheid regionale eenheid Den Haag: niet opvolgen van de 'Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik'

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Openbaar Ministerie

Klacht:

Openbaar Ministerie: niet opvolgen van de 'Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik'

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: politie-eenheid regionale eenheid Den Haag

Klacht:

Politie-eenheid regionale eenheid Den Haag: verklaringen van de zedenrechercheurs in het politiedossier

Oordeel:
Geen oordeel

Instantie: politiechef regionale eenheid Den Haag

Klacht:

Politie-eenheid regionale eenheid Den Haag: bejegening van verzoeker tijdens zijn verhoor

Oordeel:
Gegrond

Instantie: politiechef regionale eenheid Den Haag

Klacht:

Politiechef regionale eenheid Den Haag: interne klachtbehandeling

Oordeel:
Gegrond

Instantie: klachtencommissie eenheid Den Haag

Klacht:

Klachtencommissie eenheid Den Haag: interne klachtbehandeling

Oordeel:
Gegrond