2019/039 UWV vraagt medische gegevens op maar neemt besluit zonder deze gegevens af te wachten

Instantie
UWV
Rapportnummer
2019/039
Rapport

De heer Kamphuis1 ontvangt vanaf eind 2010 een Wajong-uitkering van het UWV. Om opnieuw te beoordelen of hij wel of niet kan werken wordt hij in juli 2017 opgeroepen op het spreekuur van de verzekeringsarts. Tijdens dit bezoek vraagt deze arts hem een machtiging te ondertekenen. Hierin geeft de heer Kamphuis de arts toestemming om medische informatie op te vragen bij zijn behandelaar. De arts is van oordeel dat deze gegevens niet per se noodzakelijk zijn omdat hij ervan overtuigd is dat de heer Kamphuis beschikt over arbeidsvermogen. Hij vraagt de gegevens op ten overvloede: mocht de ontvangen informatie leiden tot nieuwe medische inzichten dan zal er alsnog een aanvullende rapportage volgen. De verzekeringsarts vraagt deze gegevens op maar hij wacht de opgevraagde informatie niet af: hij schrijft daags na het spreekuur zijn medische rapportage. De heer Kamphuis ontvangt de beslissing een week na het spreekuurbezoek.

De heer Kamphuis klaagt erover dat de verzekeringsarts hem niet voldoende heeft geïnformeerd over het doel van de machtiging. Ook vindt hij dat in zijn (procedurele) kansen is geschaad omdat zijn opgevraagde medische gegevens niet zijn betrokken bij het genomen besluit. Tot slot is de heer Kamphuis van mening dat het UWV niet zorgvuldig heeft gehandeld door zijn medische gegevens te verwerken zonder deze te gebruiken.

Voor de heer Kamphuis was het onduidelijk wat de verzekeringsarts precies met de opgevraagde informatie zou gaan doen. We kunnen niet vaststellen of dat ligt aan de informatieverstrekking door de arts. Het ten overvloede opvragen van medische informatie is in de praktijk bij het UWV gebruikelijk. Toch was het in dit geval verstandiger en zorgvuldiger geweest om de gevraagde gegevens af te wachten en bij het besluit te betrekken. De Nationale ombudsman geeft geen oordeel over de informatieverstrekking. De Nationale ombudsman vindt ook niet dat de heer Kamphuis in zijn procedurele kansen is geschaad, omdat de bezwaarprocedure een volledige heroverweging is van het eerder genomen besluit. De medische informatie is in bezwaar alsnog meegewogen.

De Nationale ombudsman beveelt het UWV aan om in de uitnodigingsbrieven nog eens te benadrukken dat de klant niet alleen iemand mee kan nemen naar het spreekuur, maar dat hij of zij het gesprek ook kan opnemen. Op deze manier kan de klant het gesprek thuis nog eens naluisteren, zodat het UWV ook na het spreekuurbezoek eventuele vragen kan beantwoorden en onduidelijkheden kan wegnemen.

Notes

[←1]

Fictieve naam

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

gevolgde procedure

Oordeel:
Gegrond

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

verzoeker geschaad in zijn procedurele kansen

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

verzoeker onvoldoende geïnformeerd over het doel van de machtiging

Oordeel:
Geen oordeel