2019/036 Gemeente Tilburg heeft onvoldoende oog voor de impact van privacyschending

Instantie
Rapportnummer
2019/036
Rapport

Mevrouw Bouwman heeft de muur in haar tuin opgehoogd en wordt onverwachts geconfronteerd met een medewerker handhaving van de gemeente, die komt handhaven. Zij vraagt alsnog een vergunning aan voor de opgehoogde muur en heeft hier veelvuldig emailcontact over met de medewerker handhaving, waarin zij ook persoonlijke informatie over zichzelf geeft. Vervolgens ontvangt zij een e-mail van deze medewerker over het handhavingstraject. Zij ziet dat deze e-mail ook aan de melder is gestuurd, samen met de voorafgaande e-mailwisseling tussen haar en de medewerker handhaving. Mevrouw klaagt bij de gemeente over de schending van haar privacy. De gemeente verklaart haar klacht gegrond, biedt hiervoor een bloemetje aan, maar ziet geen reden voor verdere compensatie. Mevrouw Bouwman klaagt bij de Nationale ombudsman dat de gemeente onvoldoende oog heeft voor de impact die de privacyschending op haar heeft gehad. Daarnaast klaagt zij erover dat de gemeente onvoldoende maatregelen heeft genomen om de gevolgen van de privacyschending te beperken. Tijdens het onderzoek constateert de Nationale ombudsman dat de gemeente onvoldoende heeft laten zien dat zij de impact van de privacyschending op mevrouw serieus heeft genomen. Zij heeft ook onvoldoende maatregelen genomen om de gevolgen van de schending te beperken. Tot slot stelt de Nationale ombudsman vast dat de gemeente zich niet bewust lijkt te zijn van welke informatie over het handhavingstraject zij op grond van de AVG mag delen met een melder.

Instantie: gemeente Tilburg

Klacht:

onvoldoende oog gehad voor de impact die de privacyschending op verzoeksters heeft gehad

Oordeel:
Gegrond

Instantie: gemeente Tilburg

Klacht:

onvoldoende maatregelen genomen om de gevolgen van de privacyschending te beperken

Oordeel:
Gegrond