2019/034 Belastingdienst wijst verzoek om vermindering afgedragen omzetbelasting af

Instantie
Rapportnummer
2019/034
Rapport

Osteopathiepraktijk X is het oneens met de afwijzing van de Belastingdienst om ambtshalve vermindering te verlenen voor de door haar afgedragen omzetbelasting over het tweede kwartaal 2013 tot en met het vierde kwartaal 2014. Verzoekster had al op 11 juni 2013 aangegeven dat zij bezwaar wenste te maken tegen die kwartalen. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst verzoekster had behoren te informeren dat intern was besloten om het bezwaarschrift aan te houden. Echter, de bezwaren tegen die kwartalen zijn door de Belastingdienst op 16 december 2016 niet-ontvankelijk verklaard. De niet-ontvankelijkheid van de bezwaren is aldus een gegeven voor de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman vindt verder dat de Belastingdienst in redelijkheid het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 heeft kunnen aanmerken als nieuwe jurisprudentie. De klacht van verzoekster is daarom niet gegrond.

Update juli 2019

De Belastingdienst heeft laten weten zijn beleid met betrekking tot het met terugwerkende kracht toekennen van de beslagvrije voet per 1 juli 2019 te hebben gewijzigd conform de aanbeveling van de ombudsman.

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

verzoek om ambtshalve vermindering van de door verzoekster afgedragen omzetbelasting over het tweede kwartaal 2013 en met het vierde kwartaal 2014 afgewezen

Oordeel:
Niet gegrond