2019/027 Belastingdienst/Douane informeert man onvoldoende bij de controle op liquide middelen op Eindhoven Airport

Rapportnummer
2019/027
Rapport

Verzoeker reisde vanaf Eindhoven Airport naar Marrakesh. Hij klaagt over de wijze waarop medewerkers van de Belastingdienst/Douane hem hebben geïnformeerd bij de controle op liquide middelen.
Het uitgangspunt van de Douane is dat als reizigers door haar worden gecontroleerd de reden van de controle kenbaar wordt gemaakt en als reizigers om uitleg over de reden van selectie vragen, de Douane die geeft. Dit kan volgens de Nationale ombudsman de impact van een controle op de burger verminderen en vergroot de kans op begrip en medewerking.
De Nationale ombudsman vindt dat in dit geval de informatieverstrekking niet voldoende is geweest over het doel van de vraag of verzoeker contant geld bij zich had en de reactie op de vragen van verzoeker waarom hij geselecteerd is en of hij de neef was van de andere gecontroleerde persoon.

Instantie: Belastingdienst/Douane

Klacht:

wijze waarop verzoeker is geïnformeerd bij de controle op Eindhoven Airport op liquide middelen

Oordeel:
Gegrond