2019/023 Nationale politie Landelijke eenheid treedt niet veilig op door touringcar op vluchtstrook staande te houden

Rapportnummer
2019/023
Rapport

Op 17 december 2016 vervoerde verzoeker als touringcarchauffeur 59 passagiers vanuit Dordrecht over de A16 naar Antwerpen. Hij reed in een rustig rijdende file, toen opeens een voorganger plotseling op de rem trapte. In een reflex gebruikte verzoeker kort de claxon. Vervolgens werd hij door de politie staande gehouden en werd hij aangesproken op zijn gedrag. Hij kreeg een boete wegens onnodig geluid veroorzaken. Verzoeker klaagde erover dat de politieambtenaren niet veilig hebben opgetreden vanwege de locatie waarop hij werd staande gehouden. Hij moest zijn touringcar met daarin de passagiers namelijk op de vluchtstrook van een snelweg aan de kant te zetten.

De Nationale ombudsman oordeelde dat een vluchtstrook van een toerit geen geschikte locatie is om iemand aan te spreken op zijn gedrag. Slechts in uitzonderlijke situaties dient een voertuig naar de vluchtstrook te worden gedirigeerd. Het eenmalig claxonneren vormde niet een voortdurende gevaarlijke situatie waaraan door de politie onmiddellijk een einde diende te worden gemaakt door de bus naar de vluchtstrook te leiden. De gedraging van de politie was niet behoorlijk en in strijd met het vereiste van professionaliteit. De klacht was gegrond.

Instantie: Nationale politie (Landelijke eenheid)

Klacht:

niet veilig opgetreden door verzoeker, als bestuurder van een touringcar met daarin 59 passagiers, op de vluchtstrook van een snelweg aan de kant te zetten, met het doel aan hem een bekeuring uit te reiken.

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Nationale politie (Landelijke eenheid)

Klacht:

bij behandeling van verzoekers klacht niet ingegaan op alle door verzoeker aangedragen argumenten.

Oordeel:
Gegrond