2019/019 Huurcommissie moet partijen kennis laten nemen van de informatie die de wederpartij tijdens procedure verstrekt

Instantie
Rapportnummer
2019/019
Rapport

Dit rapport gaat over de wijze waarop de Huurcommissie omgaat met informatie die zij van partijen ontvangt tijdens een procedure over de servicekosten. De Huurcommissie stuurt de informatie die ze tijdens die procedure van de ene partij ontvangt niet door naar de andere partij. Soms vraagt ze partijen wel om de informatie die ze opsturen ook naar de wederpartij te sturen. Voordat een hoorzitting plaatsvindt stuurt de Huurcommissie beide partijen een onderzoeksrapport. Daarin is de ontvangen informatie verwerkt voor zover de Huurcommissie die relevant acht. Als partijen kennis willen nemen van de achterliggende informatie, dan kunnen ze het dossier inzien op het kantoor van de Huurcommissie in Den Haag.

De ombudsman vindt de manier waarop de Huurcommissie omgaat met deze informatie niet behoorlijk. Door deze werkwijze is niet voldoende gewaarborgd dat partijen kennis kunnen nemen van de informatie die van belang kan zijn voor het verdedigen van hun standpunt tijdens de procedure. Partijen die dat willen, moeten op laagdrempelige wijze van de achterliggende stukken kennis kunnen nemen. Vandaar dat de ombudsman de Huurcommissie de aanbeveling doet om haar werkwijze aan te passen.

Instantie: Huurcommissie

Klacht:

twee ontvangen klachten over de wijze waarop de Huurcommissie omgaat met informatie die ze tijdens een procedure over de servicekosten ontvangt, voordat een zitting plaatsvindt. Beide klachten worden in de bijlage bij dit rapport kort beschreven en toegelicht.

Oordeel:
Gegrond