2018/093 Gemeente Landgraaf legt herindelingsontwerp niet ter inzage voor aan burgers

Instantie
Rapportnummer
2018/093
Rapport

De provincie Limburg neemt het voortouw bij de gemeentelijke herindeling, een samengaan van de gemeenten Landgraaf en Heerlen. De gemeenteraad van Landgraaf is niet gediend van deze provinciale inmenging. In een bijzondere raadsvergadering wordt een motie aangenomen. Daarin wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf onder andere aangespoord om alle bestuurlijke en juridische middelen in te zetten om de regie bij de gemeente Landgraaf te behouden. Het provinciebestuur stelt vervolgens het herindelingsontwerp vast. De stap die in deze fase volgt is dat de betrokken gemeenten het herindelingsontwerp ter inzage leggen. Het college van Landgraaf besluit dat niet te doen. Door het herindelingsontwerp niet ter inzage te leggen, wordt voldaan aan de motie van de gemeenteraad. Vijf inwoners van de gemeente Landgraaf zijn het niet eens met deze actie. Mede namens hen dient de heer De Mos een klacht in bij het college. Hij klaagt erover dat de gemeente het herindelingsontwerp niet ter inzage legt. De Nationale ombudsman onderzoekt de klacht. Het oordeel is dat de klacht van de heer De Mos gegrond is, wegens strijd met het vereiste van betrouwbaarheid.

Instantie: Gemeente Landgraaf

Klacht:

het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen van 21 maart 2017 niet ter inzage gelegd

Oordeel:
Gegrond