2018/091 Contactregistratie bij de BelastingTelefoon

Instantie
Rapportnummer
2018/091
Rapport

Verzoeker verkeert in een moeilijke financiële situatie. Er zijn ook problemen met de Belastingdienst. Daarover belde hij met de BelastingTelefoon. De medewerker van de BelastingTelefoon maakte uit zijn uitlatingen op dat hij een einde aan zijn leven wilde maken en heeft dit aan de politie gemeld. Hierna kwam de politie thuis bij hem langs en nam hem mee naar het politiebureau.

Verzoeker klaagde bij de Belastingdienst erover dat er ten onrechte aan de politie was doorgegeven dat hij een einde aan zijn leven wilde maken. Dat was hij helemaal niet van plan geweest en dit had hij dan ook niet gezegd. Bovendien klaagde hij erover dat de Belastingdienst dit soort doormeldingen niet in een incidentenregister vastlegde.

Volgens de Belastingdienst kon niet achterhaald worden of er gemeld was aan de politie, omdat er geen registratie van was. Zo'n registratie was volgens de Belastingdienst ook niet nodig omdat het doormelden van een mogelijke zelfdoding niet in de hoedanigheid van medewerker van Belastingdienst maar als bezorgde burger wordt gedaan.

Verzoeker wendde zich vervolgens tot de Nationale ombudsman. Deze stelde vast dat de Belastingdienst de melding over verzoeker aan de politie heeft gedaan. De Nationale ombudsman overwoog dat niet kan worden vastgesteld wat verzoeker precies gezegd heeft, maar naar zijn oordeel mag aan een instantie als de politie door gemeld worden als de medewerker de overtuiging heeft dat er sprake is van een serieuze dreiging van zelfdoding.

Omdat de melding aan de politie door een medewerker van de Belastingdienst gedaan is en niet door een willekeurige burger in de openbare ruimte, moet de doormelding naar het oordeel van de Nationale ombudsman wel geregistreerd worden. Het ontbreken van die registratie maakt dat de klacht over de doormelding aan de politie gegrond is wegens strijd met het vereiste van professionaliteit.

De Nationale ombudsman is verder van oordeel dat de klacht over het ontbreken van een apart incidentenregister voor het vastleggen van deze doormeldingen niet onbehoorlijk is. De Belastingdienst moet de doormeldingen registreren. Hoe dat gedaan wordt, staat de Belastingdienst vrij.

De Nationale ombudsman heeft de Belastingdienst de aanbeveling gedaan om dit soort meldingen te registreren.

Instantie: Belastingdienst/Amsterdam

Klacht:

aan de politie gemeld dat verzoeker mogelijk een einde aan zijn leven wilde maken

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Belastingdienst/Amsterdam

Klacht:

niet op enigerlei wijze registeren van die doormelding

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Belastingdienst/Amsterdam

Klacht:

meldingen niet registreren in een apart incidentenregister

Oordeel:
Niet gegrond