2018/067 Politie Limburg biedt voortaan alternatieve zittingsdatum van klachtencommissie aan bij verhindering

Instantie
Rapportnummer
2018/067
Rapport

Verzoeker reed 's nachts op de N281. Hij sloeg met z'n auto linksaf op een kruispunt. Daarbij is zijn auto op het kruisingsvlak aan de rechterzijde hard geraakt door een tegenligger die rechtdoor wilde gaan. Beide auto's waren total loss. Verzoeker bleek te veel te hebben gedronken en kreeg daarvoor een boete.

Verzoeker klaagt erover dat de politie enkel gericht was op het feit dat hij te veel had gedronken en geen oog meer had voor de toedracht van de aanrijding en de fysieke gevolgen voor hem. Volgens verzoeker is er ten onrechte geen proces-verbaal van de aanrijding opgemaakt. Ook heeft de politie volgens hem verzuimd een ambulance te laten komen, terwijl hij hier wel om heeft verzocht. Verzoeker heeft over het gebeuren een klacht ingediend bij de politie Limburg. In het kader van de klachtbehandeling werd hij uitgenodigd voor een hoorzitting bij de onafhankelijke klachtencommissie van de politie-eenheid Limburg. Hij kon niet komen op de datum van de hoorzitting en gaf dat tijdig aan. De klachtencommissie hield echter vast aan de vastgestelde datum. Verzoeker klaagt daarover.

De politie had moeten handelen conform de Instructie afhandeling verkeersongevallen. Daarin staat dat de politie onderzoek moet doen om de toedracht van een ongeval te achterhalen en in welke gevallen een proces-verbaal moet worden opgemaakt van het ongeval. Tijdens het onderzoek door de ombudsman heeft de politiechef al erkend dat het onderzoek naar de toedracht van het ongeval onvoldoende is geweest. De ombudsman onderschrijft dat. Daarnaast vindt de ombudsman dat er onvoldoende sprake is geweest van een professionele afweging om wel of niet een proces-verbaal op te maken. Het klachtpunt over het niet-oproepen van een ambulance vinden we niet gegrond. De politie heeft ter plaatse een gedegen inschatting gemaakt van de gezondheidstoestand waarin verzoeker zich bevond. Daarmee heeft de politie voldaan aan haar zorgplicht ten opzichte van verzoeker.
Wat betreft de zittingsdatum vond de ombudsman dat de klachtencommissie een alternatieve datum had moeten voorstellen, nu verzoeker tijdig aangaf verhinderd te zijn. Met instemming nemen we er kennis van dat de klachtencommissie naar aanleiding van deze zaak inmiddels in beleid heeft vastgelegd dat verzoekers een alternatieve zittingsdatum wordt aangeboden wanneer zij aangeven verhinderd te zijn op de eerst gekozen datum.

Politiechef: professionaliteit > gegrond
Politiechef: bijzondere zorg > niet gegrond
Klachtencommissie: fair play > gegrond

Geen niet beschreven klachtonderdelen.

Instantie: politiechef regionale eenheid Limburg

Klacht:

onvoldoende onderzoeken van het ongeval

Oordeel:
Gegrond

Instantie: politiechef regionale eenheid Limburg

Klacht:

manier waarop is afgewogen of er proces-verbaal opgemaakt diende te worden

Oordeel:
Gegrond

Instantie: politiechef regionale eenheid Limburg

Klacht:

niet-oproepen van een ambulance

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: voorzitter onafhankelijke klachtencommissie regionale eenheid Limburg

Klacht:

niet-wijzigen van de zittingsdatum

Oordeel:
Gegrond