2018/064 Gemeente Deventer weigert persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp uit te betalen

Instantie
Rapportnummer
2018/064
Rapport

Wat is er gebeurd?

Na het overlijden van Anja's vader blijkt zijn persoonsgebonden budget al maanden eerder te zijn stopgezet. Doordat het PGB is stopgezet is er nu geen geld om Anja te betalen voor haar werk van de afgelopen maanden. De gemeente heeft Anja's vader wel een brief gestuurd over het stopzetten van het PGB. Door andere berichten die hij van de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank ontving, heeft hij die brief echter anders begrepen.

De gemeente gaat in eerste instantie samen met Anja op zoek naar een oplossing. Uiteindelijk wil de gemeente Anja niet uitbetalen voor het door haar verrichte werk. Dat strookt namelijk niet met de gemeentelijke accountancyregels.

Wat is de visie van de Nationale ombudsman?

De Nationale ombudsman concludeert dat de gemeente het behoorlijkheidsvereiste van maatwerk heeft geschonden, door zich te laten leiden door de argumenten van de accountant en niet naar Anja's specifieke situatie te kijken. Dat terwijl er in deze situatie juist redenen zijn om voorbij te gaan aan het oordeel van de accountant.

Bij klachtbehandeling staat behoorlijkheid voorop, en niet regeltjes en technische verhalen. Uiteraard kan de afweging van de accountant daarbij een rol spelen. Maar de accountant is niet de klachtbehandelaar.

Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman?

De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond wegen schending van het behoorlijkheidsvereiste van maatwerk. Daarnaast acht de Nationale ombudsman ook de klachten over schending van het behoorlijkheidsvereiste van goede informatieverstrekking en goede voorbereiding gegrond.

Instantie: Gemeente Deventer

Klacht:

geweigerd om persoonsgebonden budget uit te betalen voor de huishoudelijke hulp die verzoekster heeft verleend aan haar inmiddels overleden vader

Oordeel:
Gegrond