2018/047 Huurcommissie maakt onvoldoende gebruik van mogelijkheden om huurprijs van woning te onderzoeken

Rapportnummer
2018/047
Rapport

Verzoekster huurde een woning. Zij deed de Huurcommissie een verzoek om de huurprijs te onderzoeken; zij was het niet eens met het huurbedrag. Zij deed dit verzoek drie weken vóórdat zij uit de woning zou verhuizen. Voor de beoordeling van de huurprijs was plande de Huurcommissie een onderzoek in, in de woning. Op de dag van het onderzoek kreeg de Huurcommissie geen toegang tot de woning; verzoekster was al verhuisd. Het onderzoek in de woning kon niet plaatsvinden.

Verzoekster klaagde erover dat de Huurcommissie te weinig gebruik had gemaakt van haar bevoegdheden om het onderzoek in de woning toe doen. Zij vond dat de Huurcommissie zich met hulp van de sterke arm (de politie) toegang had moeten verschaffen voor het onderzoek in de woning, een bevoegdheid die staat beschreven in artikel 40 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

De Nationale ombudsman oordeelde dat de Huurcommissie meer kunnen én moeten doen, in de behandeling van verzoeksters verzoek. De Huurcommissie had contact kunnen opnemen met verzoekster, om met haar te bespreken of zij zelf maatregelen kon nemen om een onderzoek ná haar vertrek uit de woning mogelijk te maken. Verder had de Huurcommissie verzoekster en/of de verhuurder om aanvullende informatie over de woning kunnen vragen en bijvoorbeeld informatie over de hoogte van de bij verzoekster in rekening gebrachte (service)kosten.
De Nationale ombudsman toetste de klacht aan het vereiste van goede voorbereiding, en verklaarde de klacht gegrond.

De Nationale ombudsman volgde verzoekster echter niet wat betreft het onderzoek in de woning. De Nationale ombudsman oordeelde dat de inzet van de sterke arm voor gedwongen toegang tot een woning voorbehouden moet zijn voor uitzonderlijke situaties, en dat de Huurcommissie hierin een eigen beslisruimte heeft.
De Nationale ombudsman nam met instemming ervan kennis dat de Huurcommissie inmiddels maatregelen had getroffen onder andere om huurders en verhuurders beter te informeren over de werkwijze van de Huurcommissie bij een verhuizing van een verzoeker.
Verder onderzocht de Nationale ombudsman nog een klacht over de klachtbehandeling door de Huurcommissie.

Instantie: Huurcommissie

Klacht:

verzoeksters klacht niet afgehandeld binnen de termijnen die de Awb daarvoor stelt

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Huurcommissie

Klacht:

onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw) biedt om het onderzoek in de woning plaats te laten vinden

Oordeel:
Gegrond