2018/044 Gemeente Emmen handelt onvoldoende pro-actief na herhaaldelijke meldingen overlast

Rapportnummer
2018/044
Rapport

Mevrouw ondervindt al enkele jaren overlast van de hondenopvang die door haar buurvrouw wordt gerund. Ze heeft de gemeente herhaaldelijk om hulp gevraagd maar krijgt van de gemeente geen eenduidig antwoord. Wat mag zij hierin nu van de gemeente verwachten? De gemeente stelt bijvoorbeeld enerzijds dat er geen overtreding van de norm is geconstateerd maar ziet anderzijds later toch aanleiding om de betreffende buurvrouw een bezoek te brengen en afspraken te maken. Als de overlast vervolgens aanhoudt, laat de gemeente echter weer weten niets voor haar te kunnen betekenen. De ombudsman vindt dat de gemeente mevrouw niet voldoende heeft meegenomen in het proces en haar onvoldoende heeft geïnformeerd over ondernomen acties, verrichte controles en de (on)mogelijkheden van de gemeente. Door dit na te laten, bleef mevrouw in het ongewisse over wat zij al dan niet van de gemeente kon verwachten.

De onduidelijkheid had naar het idee van de ombudsman kunnen worden voorkomen als de gemeente na ontvangst van de eerste melding samen met mevrouw scherper in kaart had gebracht waar het haar om ging en wat de gemeente al dan niet voor haar zou kunnen betekenen. De Nationale ombudsman vindt dan ook dat de gemeente onvoldoende transparant is geweest over wat mevrouw van gemeente kon verwachten en wat er allemaal is gedaan naar aanleiding van de meldingen, klachten en handhavingsverzoeken. De onderzochte gedraging van de gemeente Emmen is daarom ook niet behoorlijk.

Instantie: Gemeente Emmen

Klacht:

wijze waarop de gemeente heeft gereageerd op herhaaldelijke meldingen van overlast

Oordeel:
Gegrond