2018/036 Douane controleert koffer bij 100% controle zonder aanwezigheid van de eigenaar

Rapportnummer
2018/036
Rapport

Verzoeker landt vanuit Curaçao op Schiphol. Hij klaagt er over dat de Douane in het kader van de 100%-controle zijn koffer buiten zijn aanwezigheid heeft gecontroleerd. De Nationale ombudsman oordeelt dat de Douane bevoegd was de koffer op deze wijze te controleren. De Nationale ombudsman vindt de informatieverstrekking aan de reizigers bij deze controles van belang. De Douane heeft aangegeven de informatieverstrekking over de controles van de koffers bij de 100% controle te verbeteren op haar informatieborden bij de gates en ook op haar internetsite en app. De Nationale ombudsman heeft hier met instemming van kennisgenomen.

Instantie: Belastingdienst/Douane Schiphol Passagiers

Klacht:

verzoekers koffer buiten zijn aanwezigheid bij een 100% controle gecontroleerd

Oordeel:
Niet gegrond