2018/027 Hoe is het mogelijk?

Instantie
Onderwerp
Mijn overheid
Rapportnummer
2018/027
Rapport

Een vrouw kreeg op enig moment een brief van een waterschap dat de aanslag waterschapsbelasting "klaar stond in haar Berichtenbox op MijnOverheid". De vrouw begreep dit niet omdat ze zich nooit had aangemeld bij "MijnOverheid".

Ze klaagde over de wijze waarop Logius, dienstonderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beheerder van de website "MijnOverheid", heeft gereageerd op haar klacht dat haar account bij "MijnOverheid" geactiveerd bleek te zijn, terwijl zij dit account volgens haar niet had geactiveerd.

De Nationale ombudsman constateert dat Logius tijdens de klachtbehandeling geprobeerd heeft antwoorden te geven op de vraag hoe de aanmelding en instemming met de voorwaarden van het account van de vrouw in "MijnOverheid" was verlopen. Logius heeft de onbedoelde aanmelding willen verklaren door nader onderzoek te doen, maar liep daarin vast. De Nationale ombudsman is van oordeel dat Logius in zijn klachtbehandeling de vrouw serieus heeft genomen door het een en ander uit te zoeken, maar dat dat voor verzoekster niet heeft geleid tot meer vertrouwen in Logius.

Vervolgens heeft Logius via de Nationale ombudsman getracht een gesprek aan te gaan met de vrouw. Dat is er echter niet van gekomen om de vrouw moverende redenen. De ombudsman juicht persoonlijk contact toeen is van mening dat in het algemeen in een situatie van gebrek aan vertrouwen een bemiddelingsgeprek een instrument is dat het beste kan worden ingezet.

Alles overziend heeft Logius de klacht van de vrouw serieus genomen. De onderzochte gedraging is daarom niet onbehoorlijk. De manier waarop Logius de vrouw heeft bejegend verdient echter niet de schoonheidsprijs.

De klacht is niet gegrond.

Instantie: Logius

Klacht:

Een onderzoek naar de behandeling van de klacht over een account op MijnOverheid.

Oordeel:
Niet gegrond