2018/002 Gemeente Zeist informeert voldoende over verkoop van groenstrook maar is niet transparant als er vragen over zijn

Rapportnummer
2018/002
Rapport

In de straat waar verzoekster woont ligt een groenstrook. Deze grenst aan de achtertuinen van huizen die in 2000 zijn gebouwd. Tussen verzoeksters huis en die achtertuinen in bevindt zich een voetpad en twee garageboxen. Bij de bouw van de huizen hebben de bewoners de gemeente tevergeefs om verkoop van een deel van de groenstrook gevraagd. Verzoekster komt er in 2016 achter dat de gemeente eerder dat jaar een deel van de groenstrook alsnog aan die bewoners heeft verkocht. Ze is niet gelukkig met de verkoop. De straat is daardoor een stuk minder groen geworden. Ze benadert de gemeente herhaaldelijk voor een toelichting op de gang van zaken en de overwegingen om alsnog te verkopen. Ook wil ze weten waarom haar belangen niet zijn meegewogen bij de beslissing. Als ze niet voldoende duidelijkheid krijgt, dient ze een klacht in.

Verzoekster klaagt erover dat het college ondanks haar brieven en klacht, onvoldoende duidelijkheid heeft gegeven over de totstandkoming van een beslissing om groenstoken te verkopen aan enkele bewoners in de wijk waar verzoekster woont.

De ombudsman heeft beoordeeld of de gemeente transparant heeft gehandeld naar verzoekster, zowel bij het nemen van de beslissing als naar aanleiding van haar vragen. Wat had verzoekster, als bewoonster van de straat waar het groen lag, op dat punt van de gemeente mogen verwachten?
Naar het oordeel van de ombudsman kon de gemeente in redelijkheid beslissen om alleen die inwoners uit de straat over de verkoop te informeren die een directe relatie met het groen hebben. Een directe relatie met de groenstrook kan er bijvoorbeeld zijn als men vanuit de woning op de groenstrook uitkijkt of als het eigen perceel aan de groenstrook grenst. De gemeente had daarom verzoekster niet uit eigen beweging hoeven te informeren over de verkoop. Wel vindt de ombudsman dat de gemeente niet transparant heeft gehandeld naar aanleiding van verzoeksters vragen over de kwestie. Pas na het indienen van de klacht en het onderzoek van de ombudsman is haar duidelijk geworden wat de gang van zaken is geweest en wat de overwegingen bij de beslissing zijn geweest.

De klacht is deels ongegrond, deels gegrond wegens strijd met het vereiste van transparantie.

Instantie: Gemeente Zeist, college van B en W

Klacht:

onvoldoende duidelijkheid gegeven over totstandkoming van beslissing tot verkoop van groenstrook

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Gemeente Zeist, college van B en W

Klacht:

wijze van reageren op informatievraag over verkoop van groenstrook

Oordeel:
Gegrond