2017/133 Politie Den Haag houdt man ten onrechte aan door fout in politiesysteem

Instantie
Rapportnummer
2017/133
Rapport

De politie Den Haag hield verzoeker met geweld aan nadat hij ten onrechte stond gesignaleerd in het politiesysteem. Op het politiebureau bleek dat de signalering was vermeld bij de valse naam die een verdachte had opgegeven, in plaats van andersom: bij deze verdachte zelf.

Verzoeker klaagt er over dat de politie hem te makkelijk heeft meegenomen en op straat niet naar hem heeft geluisterd, toen hij aangaf dat dit al de zoveelste keer was. Ook had de politie zijn rijbewijs niet goed bekeken, omdat de voorletters en geboortedatum in de signalering afweken van verzoekers gegevens.

De Nationale ombudsman stelt voorop dat verzoeker hoe dan ook niet had mogen worden aangehouden. De aanhouding was het gevolg van een combinatie van onjuiste gegevens in het systeem en het optreden op straat. Het kan niet de politieambtenaren worden verweten dat er een fout in het systeem stond. Zij hadden echter wel verzoekers rijbewijs zorgvuldig moeten controleren, want dan had het verschil in de gegevens opgevallen moeten zijn. Ook hadden zij moeten luisteren toen verzoeker aangaf dat dit al de zoveelste keer was. Bovendien hadden zij verzoeker moeten kalmeren in plaats van geweld toepassen.

Behoorlijkheidsvereiste: professionaliteit.

Instantie: Politie eenheid Den Haag

Klacht:

zonder aanleiding controleren, aanhouden en daarbij geweld gebruiken

Oordeel:
Gegrond